Articles

Tuesday, 04 December 2018

ဥာဏ္ရည္တိုုးတက္ေစဖိုု႕ဘယ္လိုုေလ့က်င့္ယူမလဲ

ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ပါသလား? ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးဟာ ေမြးဖြားလာရကေန အခုအခ်ိန္အထိ တသမတ္ထဲရွိေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေလ့လာသင္ယူမွု အသစ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဦးေႏွာက္ရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးကို ထူးခၽြန္ထက္ျမက္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ယူလို႔ ရပါတယ္။

သင့္ရဲ့ဉာဏ္ရည္ကို တိုးတက္ေစၿပီး ထူးခၽြန္ထက္ျမက္လာေစမယ့္ နည္းလမ္း(၇)ခုကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ ဂီတတူရိယာတစ္ခုခု တီးမွုတ္ပါ။

တူရိယာတစ္ခုခုကို တီးမွုတ္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ့ ဆန္းသစ္တီထြင္နိုင္စြမ္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္ေတြးေခၚနိုင္စြမ္း၊ ဘာသာစကား၊ သခၤ်ာ စြမ္းရည္နဲ႔ ႂကြက္သားငယ္ဖြံ့ၿဖိဳးမွုတိုးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ဂီတတူရီယာေတြ တီးမွုတ္ေနခ်ိန္မွာ ဦးေႏွာက္အတြင္း မွတ္ဉာဏ္ ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္မွုအသစ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ အသက္အရြယ္ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကီးႀကီး မွတ္ဉာဏ္စြမ္းရည္၊ ျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္စြမ္းနဲ႔ ဦးေႏွာက္ရဲ့ စြမ္းရည္းေတြ အၿမဲ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ။

ဝတၳဳ၊ ေဆာင္းပါး၊ သတင္းစသျဖင့္ ဘယ္လိုစာအမ်ိဳးအစားပဲျဖစ္ျဖစ္ စာမ်ားမ်ားဖတ္လို႔ ရရွိမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ စာဖတ္ျခင္းဟာ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစနိုင္သလို ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးကိုလည္း တိုးတက္ေစပါတယ္။ ျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္စြမ္းကို တိုးတက္လာေစနိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္ဘဝရဲ့စိန္ေခၚမွုေတြကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းလာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အျခားသူေတြရဲ့ခံစားခ်က္ေတြကို ေဝမၽွခံစားတတ္လာေစပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာလည္း အလုပ္ကို ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္လာနိုင္ၿပီး စီမံခန႔္ခြဲမွုစြမ္းရည္ ပိုေကာင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ပုံမွန္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေဆာင္ပါ။

ပုံမွန္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေဆာင္တာက အျပင္းအထန္ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ေဆာင္တာထက္ ပိုထိေရာက္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေဆာင္ေန ခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ့မွတ္ဉာဏ္၊ ေလ့လာသင္ယူနိုင္စြမ္း၊ အာ႐ုံစူးစိုက္နိုင္စြမ္းနဲ႔ နားလည္ သေဘာေပါက္နိုင္စြမ္းေတြကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစတဲ့ ပရိုတင္းဓာတ္တစ္မ်ိဳးကို ခႏၶာကိုယ္က ထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ့ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးကို ခူးခၽြန္ထက္ျမက္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္လက္လွုပ္ရွားမွုမရွိပဲ အထိုင္မ်ားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာင္းျပန္သက္ေရာက္မွုျဖစ္ၿပီး ဦးေႏွာက္ရဲ့စြမ္းရည္ေတြကို ယုတ္ေလ်ာ့သြားေစနိုင္ပါတယ္။

၄။ ဘာသာစကားအသစ္တစ္ခု သင္ယူပါ။

ဘာသာစကားႏွစ္ခုေျပာတတ္သူေတြက တစ္ခုတည္းေျပာတတ္သူေတြထက္ ဉာဏ္စမ္းပေဟဠိေတြ ပိုေျဖနိုင္တာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ပါဆယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဉာဏ္ရည္တိုးတက္လာဖို႔အတြက္ ဉာဏ္စမ္းေတြေျဖရွင္းတာထက္ ေနာက္ထပ္ဘာသာစကား အသစ္တစ္ခုကို သင္ယူလိုက္ပါ။

ဘာသာစကားအသစ္ေတြ ေလ့လာသင္ယူျခင္းအားျဖင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္စြမ္းနဲ႔ စီစဥ္ေရးဆြဲနိုင္စြမ္းေတြလိုမ်ိဳး ေခါင္းသုံးရတဲ့စြမ္းရည္ေတြ ထူးခၽြန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘာသာစကား အနည္းဆုံးႏွစ္ခုေလာက္ေျပာတတ္ တာက ပတ္ဝန္းက်င္ကို ခံစားသိရွိနိုင္စြမ္းလည္း တိုးတက္လာေစနိုင္ပါတယ္။

၅။ အထပ္ထပ္ေလ့လာသင္ယူပါ။

စာေမးပြဲနီးလာတဲ့အခါမွာ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက စာေတြအားလုံးကို စုျပဳံက်က္မွတ္ၿပီး ေျဖေလ့ရွိပါတယ္။ စာေမးပြဲမွာအဆင္ေျပသြားေပမယ့္ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ က်က္ထားသမၽွေတြအားလုံး ေမ့သြားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ ကၽြန္ေတာ္ေန႔စဥ္ဘဝမွာ သင္ယူေလ့လာခဲ့သမၽွထဲက အခ်ိဳ႕အရာေတြကိုေမ့ေပ်ာက္သြားရာတာဟာ အထပ္ထပ္ေလ့လာမွု မရွိလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာစကားအသစ္တစ္ကို သင္ယူျခင္းက မွတ္ဉာဏ္ကို တိုးတက္ေစနိုင္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဘာသာစကား အသစ္အတြက္ ေဝါဟာရအသစ္ေတြ၊ သဒၵါတည္ေဆာက္ပုံေတြကို ထပ္ခါထပ္ခါေလ့လာမွတ္သားေနရတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္လွုပ္ရွားသြားလာရင္းနဲ႔ ေလ့လာမွတ္သားစရာေတြကို အထပ္ထပ္ေလ့လာမွတ္သားတတ္ေအာင့္ ေလ့က်င့္ပါ။ ဒီအေလ့အက်င့္ကလည္း သင္ယူမွတ္သားထားသမၽွေတြကို အျမဲမွတ္မိေနေစၿပီး ဉာဏ္ရည္ကိုလည္း ထက္ျမက္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ဦးေႏွာက္ကို ေလ့က်င့္ေပးပါ။

သင့္ဉာဏ္ရည္ကို တိုးတက္လာေစဖို႔ ဉာဏ္စမ္းေတြ၊ စကားထာေတြ၊ ကဒ္ဂိမ္းေတြ စသျဖင့္ ကစားၿပီး ဦးေႏွာက္ကိုေလ့က်င့္ေပးပါ။

ဒီလို ဦးေႏွာက္ကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အေရးကိစၥတစ္ခုကို မတူညီတဲ့ အျမင္ ရႈေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ဆင္ျခင္သုံးသပ္လာနိုင္ၿပီး အျပဳအမူနဲ႔ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို အက်ိဳးအေၾကာင္းဆက္စပ္ေတြးေခၚလာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မွုေတြ ေလ်ာ့ပါးသက္သာၿပီး ေလ့လာသင္ယူမွု ျမန္ဆန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

၇။ တရားရႈမွတ္ပါ။

တရားထိုင္ျခင္းဟာ ေအာင္ျမသူေတြရဲ့အေလ့အက်င့္တစ္ခုျဖစ္လာေနပါၿပီ။ တရားထိုင္ေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဦးေႏွာက္လွိုင္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ၿပီး ခံစားသက္ဝင္ခ်င္တဲ့အရာကို ဘယ္အခ်ိန္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခံစားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းမႈေတြကို စြမ္းအားအျပည့္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္နိုင္မွာျဖစ္သလို မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မွုနဲ႔ အျခားသူေတြကို ယုံၾကည္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းေတြ ေကာင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

source: mmgentleman

Read 882 times
Rate this articles
(0 votes)