Articles

Monday, 11 February 2019

စြမ္းရည္အသစ္တစ္မ်ဳိးကို ဘယ္လိုသင္ယူမလဲ

ယေန႔ေခတ္ရဲ႕ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္တိုးတက္ေနတဲ့ ကမၻာ့စီးပြားေရးမွာ ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ စြမ္းရည္အသစ္ေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္သင္ယူႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔က မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကိုယ့္ဘ၀ တိုးတက္ေရးရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို နားလည္ၾကၿပီး မိမိကုိယ္ကိုယ္ ေရာင္းကုန္တစ္ခုအေနနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ ေရာင္းထြက္ႏိုင္ေစ မယ့္ စြမ္းရည္ေတြတည္ေဆာက္ေရးမွာ သူတို႔ရဲ႕အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕ဗဟုသုတေတြကို အခ်ိန္နဲ႔အမွ် အခ်က္ အလက္ေတြကို ထပ္ထပ္ျဖည့္ဖို႔ အၿမဲတမ္းႀကိဳးပမ္းေနၾကပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္အသစ္တစ္ခုကို သင္ယူဖို႔ႀကိဳးစားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ လူမႈဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ေတြ တိုးတက္ဖို႔လုပ္ေဆာင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ စြမ္းရည္အသစ္တစ္ခုကို ကၽြမ္းက်င္လာေစမယ့္နည္းလမ္းေတြကို  ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ ကိုယ္သင္ယူခ်င္တဲ့ စြမ္းရည္ဟာ အဖိုးတန္ၿပီး ရယူႏိုင္တာျဖစ္ပါေစ။

ကိုယ့္အလုပ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းက တန္ဖိုးထားတဲ့ စြမ္းရည္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ တန္ဖိုးတက္ေစၿပီး အလုပ္ခြင္မွာ ပိုၿပီးအက်ဳိးရွိေစဖို႔ သင္ယူဖို႔လိုအပ္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြကို သိေအာင္လုပ္ပါ။ ရယူႏိုင္မယ့္ပန္းတိုင္ကို ခ်မွတ္ပါ။ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြင္းမွာ ထိုစြမ္းရည္ကို တကယ္သင္ယူႏိုင္မလား၊ အဲဒီအတြက္ အခ်ိန္ေတြ၊ အင္အားေတြေပးႏိုင္မလားဆိုတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေမးပါ။  

၂။ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိၿပီး သင္ယူျခင္းေပၚမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို စူးစိုက္ပါ။

ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြက သူတို႔ရဲ႕အခ်ိ္န္နဲ႔ စြမ္းအင္ေတြကို လိုအပ္တဲ့စြမ္းရည္ေတြရရွိဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ စည္းကမ္းနဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈက စြမ္းရည္ အသစ္တစ္ခုရရွိဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါပါတယ္။ တီဗီေရွ႕မွာနဲ႔ လူမႈကြန္ရက္ေတြေပၚမွာ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးမယ့္အစား အခ်ိန္ဇယားခ်ၿပီး အဲဒီအတိုင္းလိုက္နာပါ။

၃။ ကိုယ့္အတြက္ အဓိပၸါယ္ရွိပါေစ။

ကိုယ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ သင္ယူမႈပံုစံက ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းက လူေတြကို နားလည္ေအာင္နဲ႔ သင္ယူႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးတယ္လို႔ သုေတသနက ဆိုပါတယ္။  အလြတ္က်က္မွတ္လိုက္တာထက္ တကယ့္ဘ၀နဲ႔ ဆက္စပ္ၾကည့္ၿပီး သေဘာတရားေတြက အေၾကာင္းအရာေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ဘယ္လို ကိုက္ညီလဲ ဆိုတာ နားလည္ပါ။ အေၾကာင္းအရာအသစ္တစ္ခုကို သင္ယူတဲ့အခါ ပိုၿပီးစြဲၿမဲေစဖို႔ အရင္က ဗဟုသုတေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႔ အႀကံဳေတြ ကို ျပန္လည္အမွတ္ရပါ။

၄။ ေသးငယ္တဲ့အရာေတြကေန စတင္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ပါေစ။

စြမ္းရည္အသစ္ေတြအမ်ားႀကီးကို တစ္ခါတည္းသင္ယူဖို႔ႀကိဳးစားၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အလြန္အကၽြံတြန္းအားေပးတယ္ဆိုရင္ ၀န္ပိၿပီး ပင္ပန္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္မွာ စြမ္းရည္တစ္ခု၊ ႏွစ္ခုေလာက္ပဲ အာရံုစိုက္ၿပီး တစ္ခုစီကို ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ပန္းတိုင္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ သတ္မွတ္ပါ။ စြမ္းရည္ေတြကို အနည္းဆံုး သင္ယူႏိုင္မယ့္အေနအထားေတြအထိ ပိုင္းျခားၿပီး အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္မွာ တစ္ခုႏႈန္းနဲ႔ သင္ယူႏုိင္ေအာင္လုပ္ပါ။ ကိုယ္က ေရွ႕ကို ဆက္လက္ တက္လွမ္း ေန သေရြ႕ ေသးငယ္တဲ့ အဆင့္ေတြကို လုပ္ေဆာင္တာက အဆင္ေျပပါတယ္။

၅။ တျခားသူေတြကို သင္ေပးပါ။

တျခားသူေတြ သင္ယူႏိုင္ဖို႔ကူညီတာက ကိုယ့္ဘာသာ ေကာင္းေကာင္းသင္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ တျခားသူေတြကို သင္ၾကားေပးတာက ကိုယ့္ အေနနဲ႔ သင္ထားၿပီးသား အရာေတြကို ျပန္လည္အမွတ္ရၿပီး ေလ့က်င့္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးရေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕အသင္းေဖာ္အသင္းဖက္ေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ကိုယ္သင္ယူထားတဲ့အရာေတြ ေ၀မွ်ေပးႏိုင္မယ့္အခြင့္အလမ္းေတြရေအာင္ယူပါ။

၆။ စိတ္ရွည္ပါ။

စြမ္းရည္အသစ္တစ္ခုကို တစ္ညတည္းနဲ႔ သင္ယူလို႔မရပါဘူး။ စြမ္းရည္တစ္ခုကို သင္ယူဖို႔ လေတြၾကာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ရွည္ပါ၊ ဇဲြရွိပါ။

၇။ ကိုယ့္ရဲ႕ သင္ယူျခင္းေတြကို အခ်ိန္ကာလတစ္ခုထိလုပ္ေဆာင္ပါ။

ေလ့လာမႈေတြအရ အခ်ိန္ၾကာၾကာေလ့လာမႈ၊ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုထိ သင္ယူျခင္းကို လုပ္ေဆာင္တာက အခ်ိန္တိုတိုေလးအတြင္းမွာ အမ်ားႀကီး သင္ယူ တာထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ သင္ယူျခင္းနည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုထိ ေလ့က်င့္မႈေတြလုပ္တာက သင္ယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အာ႐ံုေၾကာကလာပ္ စည္းေတြၾကားက  အခ်ိတ္အဆက္ေလးေတြကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးၿပီး အခ်က္အလက္ေတြအမ်ားႀကီးကို အၾကာႀကီးမွတ္မိေစပါတယ္။ တစ္ရက္ထဲမွာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ထိုင္ၿပီးေလ့လာမယ့္အစား အခ်ိန္ကာလရွည္တစ္ခုမွာ ကာလတိုအပိုင္းအျခားေလးေတြနဲ႔ ေလ့လာဖို႔ စီစဥ္ပါ။

၈။ အကူအညီေတာင္းပါ။

ကိုယ္ သင္ယူဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ စြမ္းရည္ကို ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသားသူေတြဆီက အကူအညီေတာင္းခံဖို႔ မေၾကာက္ပါနဲ႔။ သူတို႔ရဲ႕ဗဟုသုတေတြနဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ေ၀မွ်ေပးခ်င္တဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ေပးမယ့္ သူတစ္ေယာက္ရွိတာက တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ သူတို႔က ကိုယ့္ရဲ႕ သင္ယူျခင္းမွာ အႀကံျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ၿပီး အခ်က္အလက္ပိုင္းမွာေရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာပါ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ စြမ္းရည္ကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ရရွိေစမယ့္ နည္းလမ္းေလးေတြကိုလည္း သင္ယူႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

၉။ ကိုယ့္ရဲ႕ စြမ္းရည္ေတြကို အသံုးခ်ပါ။

သင္ယူထားတဲ့အရာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး တကယ့္ဘ၀ရဲ႕ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းတယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္သင္ယူႏိုင္ပါတယ္။

လူတိုင္းမွာ သင္ယူပံုနည္းလမ္းေတြက မတူညီၾကပါဘူး။ အမွားလုပ္မိမွာကို မေၾကာက္ပါနဲ႔။ ဘယ္အရာေတြက ကိုယ့္အတြက္ အလုပ္ျဖစ္သလဲဆိုတာကို စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

စြမ္းရည္အသစ္တစ္ခုကို သင္ယူျခင္းက ကိုယ့္ကိုယ္ ပိုၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္၊ ပိုၿပီးယံုၾကည္ခ်က္ရွိလာေအာင္ ျဖစ္ေစ႐ံုသာမက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြအတြက္ လမ္းပြင့္ေစၿပီး ကိုယ့္ဦးေႏွာက္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲေစ တဲ့အတြက္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္းမွာ စြမ္းရည္အသစ္ေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္သင္ယူႏိုင္ၿပီး မွတ္ဥာဏ္၊ အေျပာစြမ္းရည္နဲ႔ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ေတြကို တိုးတက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၂၁ ရာစုအလုပ္ခြင္အတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ စြမ္းရည္အသစ္ေတြကို ရရွိဖို႔က အၿမဲတမ္း မလြယ္ကူဘူးဆိုတာကို သတိရပါ။ ဒါေပမဲ့ စြဲစြဲၿမဲၿမဲလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ရရွိလာမယ့္ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြက ထိုက္တန္ပါတယ္။  

source: Wynee

Read 383 times Last modified on Monday, 11 February 2019 11:52
Rate this articles
(0 votes)