Articles

Monday, 11 February 2019

သင့္ရဲ႕အခ်ိန္ေတြကို မွန္ကန္တဲ့နည္းနဲ႔ အသုံးခ်ေနရဲ႕လား?

“လူတိုင္းက တစ္ေန႔မွာ ၂၄နာရီ ပိုင္ဆိုင္ၾကပါတယ္။” ဒီစာေၾကာင္းကို ေလးေလးနက္နက္ ေတြးၾကည့္ပါ။ အခ်ိန္ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရဘက္က ၾကည့္ရင္ သင္က ကမာၻေပၚမွာ အခ်မ္းသာဆုံး လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

လူတိုင္းက တစ္ေန႔တာအတြက္ ညီတူညီမွ်တဲ့ အခ်ိန္ရရွိထားၾကပါတယ္။ သင္ရရွိထားတဲ့ သင့္ရဲ႕အခ်ိန္ကို ဘယ္လိုအသုံးခ်လဲဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး သင္ဘယ္လိုလူမ်ိဳး ျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို ပုံေဖာ္ႏိုင္ပါတယ္။

“အခ်ိန္ဆိုတာ ေငြပါ” လို႔ ဆိုၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ အခ်ိန္ဟာ ေငြထက္ပို တန္ဖိုးႀကီးၿပီး ျပန္လည္အစားထိုးလို႔ရတဲ့အရာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြက အာ႐ုံပ်က္လြယ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြကို facebook၊ အက်ိဳးမရွိတဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြ၊ မလိုလားအပ္တဲ့ လူမႈေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းေတြအေပၚမွာ အလြန္သုံးၾကပါတယ္။

တခါတရံမွာ ခဏေလာက္ရပ္ၿပီး “ငါ့ရဲ႕အခ်ိန္ေတြကို မွန္ကန္စြာ အသုံးခ်ေနရဲ႕လား” ဆိုတဲ့ ႐ိုးရွင္းတဲ့ေမးခြန္းကို ေမးဖို႔ေမ့ေနၾကတယ္။

ရလဒ္ေတြအေပၚမွာ အာ႐ုံထားပါ။

အက်ိဳးရလဒ္ေတြအေပၚ အေျခခံတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက အာ႐ုံရႈပ္ေထြးေစတဲ့အလုပ္ေတြ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးမရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ထြက္ေပၚလာတဲ့အရာအေပၚ အာ႐ုံထားျခင္းက လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းတဲ့အခါမွာ ရႈပ္ေထြးေစမယ့္အစား စဥ္ဆက္မပ်က္ ေတြေခၚမႈ အေလ့အထေတြကို ပိုၿပီး တြန္းပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ရလဒ္ဆိုတာ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ၊ engagement ႏွင့္ အလုပ္ရဲ႕အရည္အေသြးတို႔ပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မေမ့ပါႏွင့္။ ေန႔ရက္တိုင္းရဲ႕ အဆုံးမွာ အေရးႀကီးဆုံးက ရလဒ္ တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ၿပီး အဲဒါကသင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ပိုၿပီး နီးကပ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါ။

ေန႔စဥ္ အလုပ္တာဝန္ေတြနဲ႔ပဲ ရႈပ္ေထြေနသည့္အျပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ရင္ႏွီးဖို႔အတြက္ သင့္ရဲ႕အခ်ိန္ေတြကို စီမံခန႔္ခြဲဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

အနာဂတ္အတြက္ အနားယူဖို႔၊ က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ဖို႔၊ မွန္ကန္သင့္ေတာ္တဲ့ ေမးခြန္းေတြေမးဖို႔၊ သင့္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကို ျမႇင့္တင္ဖို႔၊ အဖိုးတန္တဲ့ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ဖို႔၊ network ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔၊ အျခားသူေတြကို ပံ့ပိုးကူညီဖို႔၊ relationship မွာ ရင္းႏွီးဖို႔နဲ႔ စဥ္းစားေတြးေတာဖို႔၊ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ႏွင့္ ႀကိဳတင္ေဆာက္႐ြက္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ေတြရွိတယ္ဆိုတာကို ဆန္းစစ္ပါ။

အဲဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈကို ရွာေဖြျခင္း၊ ဗဟုသုတႏွင့္အေျမာ္အျမင္ေတြ ေလ့လာဆည္းပူးျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ေထာက္ပံ့ေပး ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းမွာ သင္က တိုးတက္မႈအတြက္ ခိုင္မာတဲ့ platform တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေနတာ  ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ကိုယ့္စည္းကိုယ့္ကမ္းႏွင့္ ေနတတ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲပါ။

လူေတြက လြယ္ကူတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ျဖတ္လမ္းေတြနဲ႔ သြားဖို႔ ဆြဲေဆာင္ခံၾကရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္စိတ္အားထက္သန္တဲ့ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဲဒီပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္ သြားႏိုင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ေမးခြန္းက “သင့္ကိုယ္သင္ တိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လို ေျပာင္းလဲမလဲ။” စိတ္မေကာင္းစြာပဲ ကိုယ့္ကိုေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ လမ္းကူတဲ့ ျဖတ္လမ္းဆိုတာ မရွိပါဘူး။

ကိုယ့္စည္းကိုယ္ကမ္းႏွင့္ေနတာက ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့အရာျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းရွိျခင္းအေလ့အထကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက သိသာထင္ရွားၿပီး အက်ိဳးရွိတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈကို သယ္ေဆာင္လာေပးႏိုင္ပါတယ္။

source: wynee

Read 2029 times Last modified on Monday, 11 February 2019 16:03
Rate this articles
(1 Vote)