ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြက ဘာသာစကားတစ္ခုကို အျမန္တတ္ေျမာက္ေစမလဲ

ကုိယ္ဘာလုပ္ေနတယ္ ဆုိတာ သိေအာင္လုပ္ရပါမယ္။

- ငါ ဒီစကားကုိ ေျပာတတ္ခ်င္တယ္။ ဒီစကားကုိ ေျပာတတ္ေအာင္ ငါ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစာမယ္လုိ႔ စိတ္ဆုံးျဖတ္ၿပီး မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရပါ့မယ္။

စကားေျပာေဖာ္တစ္ေယာက္ ရွာရပါ့မယ္။
- ဘာသာစကားတစ္ခုကုိ ေျပာတတ္ခ်င္တဲ့ အခါမွာ အတူတူေျပာမယ့္သူ တစ္ေယာက္ရွိမွ အခ်င္းခ်င္း တြန္းအားေပးႏုိင္သလုိ ပုိၿပီး ေျပာထြက္လာေစပါတယ္။

ကုိယ့္ဘာသာ ေျပာပါ။
- အူေၾကာင္ေၾကာင္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ထင္ေကာင္းထင္ႏုိ္င္ေပမဲ့ ကုိယ္အၿမဲ အသုံးျပဳေနရတဲ့ ဘာသာစကားတစ္ခု မဟုတ္ရင္ ဒါက အေကာင္းဆုံး ေလ့က်င့္ခန္းပါ။

- စိတ္ထဲမွာ စကားလုံးအသစ္ေတြ အၿမဲရွိေနႏုိ္င္ျပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္ တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ယုံၾကည္မႈ တိုးေစပါတယ္။

ေပ်ာ္စရာနည္းျဖင့္လည္း ေလ့လာပါ။
- ဘာသာစကားအသစ္ကို အသုံးျပဳတယ္ဆုိတာ ဖန္တီးႏုိင္မႈ တစ္ခုပါပဲ။

- ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကို ႏိႈးဆြႏိုင္ဖို႕ သီခ်င္း နားေထာင္တာ ၊ ကဗ်ာ စပ္တာ ၊ ကာတြန္းပုံဆြဲတာ ၊ ေျပာလို႔ရသမွ်လူနဲ႔ ေျပာတာမ်ဳိးနဲ႔ ေပ်ာ္ေအာင္ေလ့လာရပါတယ္။

ကေလးတစ္ေယာက္လုိ ျပဳမူပါ။
- ကေလးေတြက လူႀကီးေတြ သင္ယူတာထက္ ပုိၿပီးတတ္လြယ္တဲ့ အဓိက အေၾကာင္းကေတာ့ မွားယြင္းမွာကို ေၾကာက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ မထားတတ္တာပါ။

- အမွားမ်ားမ်ားလုပ္မိေလ အမွန္ဆိုတာကို နားလည္ေလျဖစ္တဲ့ အတြက္ အမွားလုပ္မိမလားလုိ႔ ပူပန္မေနဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိပါ။

နားေထာင္ပါ။
- ေျပာတတ္ခ်င္ရင္ အရင္ဆုံးလုပ္ရမွာက နားေထာင္ဖုိ႔ပါပဲ ။လူေတြ ဘယ္လုိေျပာသလဲ ဆိုတာကို အတုယူရပါ့မယ္။

- ဘာသာစကားတိုင္းက စ ၾကားကာစမွာ ထူးဆန္းေနတတ္ေပမဲ့ ထိေတြ႔မႈမ်ားလာတဲ့အခါ စနစ္တက် ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႕ ပုိလြယ္ကူတယ္ဆုိတာ သိလာပါလိမ့္မယ္။

ကုိယ္သင္ယူမယ့္ ဘာသာစကားေျပာတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုထဲကုိ ၀င္ေရာက္ပါ။
- ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဒီဘာသာစကားကုိပဲ ေျပာေနတာ ၾကားရတဲ့အခါ ကုိယ္ကိုတုိင္လည္း သူတုိ႔နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားေျပာသလုိ သူတုိ႔ေျပာတာကိုလည္း နားလည္ေအာင္ အားစုိက္ နားေထာင္မိမွာပါ။

ဘာသာစကားတစ္ခုကုိ အျမန္ဆုံးနည္းလမ္းျဖင့္ တတ္ေျမာက္လုိသူမ်ားသည္ sayar.com.mm တြင္ ရွိေသာ ဆရာ ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

Source: bago knowledge

Last modified on Friday, 23 December 2016 16:23
Rate this articles
(4 votes)
More in this category:

Leave a comment

Subscribe to our mailing list to get the updates to your email inbox.

Please wait