Articles

Friday, 05 July 2019

"ပုဂံေခတ္စာေပ"

"ပုဂံေခတ္စာေပ" google.com

ျမန္မာစာေပ၏ အစမူလသည္ ပုဂံေခတ္စာေပျဖစ္၍ ေက်ာက္စာ အေရးအသား ထြန္းကားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။


ေက်ာက္စာကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ျမန္မာစာေပေပါက္ဖြားစ အခ်ိန္က အျခင္းအရာမ်ားကို သိႏိုင္၏။ ေက်ာက္စာမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ပုဂံေကာင္းစားသည့္ ေခတ္က ထြန္းကားခဲ့ေလသည္။ ဘုရားေက်ာင္းကန္ ေစတီပုထိုး စေသာ ကုသိုလ္မ်ားျပဳတိုင္း လႉဒါန္းခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆိုင္သမွ်ကို ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ေရးထိုးေလ့ ရွိၾက၏။

ထိုပုဂံေခတ္ ကုသိုလ္ရွင္တို႔သည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို ျပဳၿပီးေသာအခါ လႉေသာပစၥည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ အမွ်ေဝျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးသူကို က်ိန္စာတိုက္ျခင္းတို႔ကို ေက်ာက္တိုင္ေက်ာက္ျပားမ်ားေပၚတြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႕ရသမွ်ေသာ ပုဂံေခတ္ ေက်ာက္စာမ်ားထဲတြင္ ေရွးအက်ဆုံးဟု ယူဆခန႔္မွန္းရေသာ ေက်ာက္စာသည္ ျမေစတီ ေက်ာက္စာေခၚ ကူေျပာက္ႀကီးဘုရား ေက်ာက္စာျဖစ္၍ အေရးအသား စကားအထားအသိုမွာ ေျပျပစ္ျခင္း မရွိလွေခ်။ စာလုံးေပါင္းတို႔မွာလည္း အဦးအဖ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တသမတ္တည္း ေရးထိုးထားသည္ကို မေတြ႕ရေခ်။

ေက်ာက္စာ တစ္ခ်ပ္တည္း၌ပင္ စာလုံးေပါင္းခ်င္းမတူ ကြဲျပားျခားနားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳး ဆိုသကဲ့သို႔ ကနဦးတီထြင္ ေရးသားျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာ အျပစ္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ထိုအျပစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားၾကည့္လွ်င္ အဖိုးတန္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ျမေစတီေက်ာက္စာ၏ မ်က္ႏွာေလးဘက္တြင္ ပါဠိ၊ ျမန္မာ၊ မြန္၊ ပ်ဴ ဟူေသာ ဘာသာေလးမ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်က္ႏွာစီ ေက်ာက္စာအသီးသီး ေရးထိုးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ထိုေၾကာင့္ ပုဂံေခတ္တြင္ ျမန္မာစာေပသာမဟုတ္၊ ပါဠိ၊ မြန္၊ ပ်ဴ စေသာ စာေပႀကီးမ်ား ထြန္းကားလ်က္ ရွိေၾကာင္းကို သက္ေသအေထာက္အထားေကာင္း ရရွိေလသည္။

ဘာသာျခားစာေပႏွင့္ အယူဝါဒမ်ားသည္ အကေလးအ႐ြယ္ ျမန္မာစာေပ၌ မည္မွ် လႊမ္းမိုးေနသနည္းဟူမႈ 'ၐျီ' (ရွရီ ဟုဖတ္ပါ) ဟူေသာ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးတို႔၏ မဂၤလာစကား၊ နေမာ ဗုဒၶါယ ဟူေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ မဂၤလာစကားတို႔ျဖင့္ ႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္ကာ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း၍ ေက်ာက္စာကို အစခ်ီ ေရးသားထားသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္ေလသည္။ ေက်ာက္စာေရးထိုးရာတြင္ သာသနာေရးကိစၥ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သာသနာႏွစ္ကို အသုံးျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရေလရာ သာသနာေတာ္ကို မည္မွ် ေလးစားေၾကာင္း သိသာႏိုင္၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္စာအမ်ား ေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသမိုင္းကို ေရးသားရာ၌ စိတ္ခ် ယုံၾကည္ ေလာက္ေသာ အေထာက္အထား မ်ားစြာကို ရႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ျမေစတီေက်ာက္စာတြင္ က်န္စစ္သားမင္း၏ နန္းတက္ သကၠရာဇ္ႏွင့္ နတ္႐ြာစံ သကၠရာဇ္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕ေသာ ရာဇဝင္မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ယူႏိုင္စြမ္းခဲ့၏။ ျမေစတီေက်ာက္စာသည္ ျမန္မာ စာေပ၏ အစပ်ိဳးစလက္ရာျဖင့္သျဖင့္ ယင္းေက်ာက္စာ၏ အေရးအသားကို ေလ့လာလွ်င္ ျမန္မာစာေပ၏ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးခ်ိန္က အေျခအေနကို သိရွိႏိုင္ေလသည္။ စာအေရးအသား၌ ဝါက်တို အမ်ားကို သုံးၾက ၏။ လိုရင္းအဓိပၸါယ္ေပၚလြင္႐ုံသာ ျဖစ္၍ စာလုံးေပါင္းႏွင့္ စကားအသုံးအႏႈန္းမွာ မတိက်ေသးေခ်။ အျခား ဘာသာစာေပ မ်ားလည္း ထြန္းကားလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာစာေပသည္ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ဘဲရွိခဲ့ရာ ပုဂံေခတ္ ပညာ ရွင္မ်ား၏ မဆုတ္မနစ္ေသာ လုံ႔လ ဇြဲသတၱိေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ဖန္မ်ားသျဖင့္သာ တစ္စထက္တစ္စ စည္ပင္ျပန႔္ပြား လာေလ သည္။

ပုဂံေခတ္ စာေပသမိုင္း၌ မေဖာ္ျပလွ်င္ မျဖစ္သည့္ စာေပမွတ္တမ္းဝင္ ေက်ာက္စာတစ္ခုကား သွ်င္ဒိသာ ပါေမာကၡ ေက်ာက္စာျဖစ္၏။ ယင္းကို ျမေစတီေက်ာက္စာ ေရးထိုးၿပီး၍ အႏွစ္ႏွစ္ရာနီးပါးၾကာမွ ပုဂံၿမိဳ႕ မဂၤလာေစတီေတာ္အနီး၌ ေရးထိုး၏။ ထိုေက်ာက္စာသည္ စာေပအေရးအသားအတြက္သာ ထင္ရွားသည္ မဟုတ္၊ ထိုေခတ္က ျပည္တြင္းေရး အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိပုံ၊ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား တိုင္းျပည္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္႐ြက္ၾက ပုံတို႔ကို မွတ္တမ္း တင္ထား ေသာ ေက်ာက္စာ ျဖစ္၏။

ပုဂံ ေက်ာက္စာေခတ္ စာေပအေရးအသားမ်ား၌ လကၤာထက္ စကားေျပ အေရးအသားက ပိုမ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရ၏။ ဤသို႔ လကၤာကိုမေရးဘဲ စကားေျပကိုသာ ေရးျခင္းမွာ လကၤာ မေရးတတ္၍ကား မဟုတ္တန္ရာ။ ေရးတတ္သူမ်ား ရွိေပ မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ပရိမၼ ထီးလႈိင္ရွင္ဘုရား ေက်ာက္စာ၌ ကာရန္ကို ယူ၍ ေရးသားေသာ စာေၾကာင္းကို ေတြ႕ရ၏။ 'ဥႆလမည္တန္လိုင္ျပည္ကိုဝ္ နည္နည္ညက္ညက္ ဖ်က္ေခ်ၿပီ႐ုယ္' ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ နားေတာင္းတပ္ ဘုရားေက်ာက္စာ၌ 'အမ်ိဳဝ္ခုနစ္ဆက္ ညက္ညက္ျပဳန္တီ ပ်က္စီေစေသာ' ဟူ၍လည္းေကာင္း ေတြ႕ရွိရ၏။ သို႔ေသာ္ ေရွးက်ေသာ ျမန္မာမ်ားသည္ ျမန္မာစာအေရးအသား အစို႔အေညႇာက္ ေပါက္စအခါျဖစ္၍ စကားေျပကိုသာ က်င္က်င္လ်င္လ်င္ရွိေအာင္ ေရးသားလိုသည္က တေၾကာင္း၊ လကၤာမွာ ဂီတသေဘာ ေႏွာေနသျဖင့္ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေနမည္ စိုးသည္က တေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ကာရန္မ်ား မကြန႔္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တန္ရာ၏။

ကဗ်ာလကၤာတို႔ကို ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ သီးျခား ေရးထိုးထားျခင္း မရွိသည္ မွန္ေသာ္လည္း 'သိုးကေလ။ ပုပၸါးနတ္ေတာင္၊ အေခါင္ျမင့္ဖ်ား၊ စုံေတာျပား၌' အစခ်ီေသာ လကၤာသည္လည္းေကာင္း၊ အနႏၲသူရိယ အမတ္၏ 'သူတည္းတစ္ေယာက္' အမ်က္ေျဖ လကၤာသည္ လည္းေကာင္း၊ က်စြာမင္းလက္ထက္တြင္ ေပးဟန္တူေသာ ျမကန္သာ လကၤာသည္ လည္းေကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ေက်ာက္စာေခတ္ကား အဆင့္ အတန္း မနိမ့္လွေခ်။ ေက်ာက္စာအေရးအသားမ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္သာ ကြၽန္ုပ္တို႔ ယခုေခတ္ျမန္မာစာ အေရး အသားသည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ တစ္ေခတ္မွ တစ္ေခတ္သို႔ တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ တိုးတက္ေအာင္ ျပဳျပ ၾကရသည္မွာ ဓမၼတာေပတည္း။

 

source : ဝီကီပီးဒီးယား

- ဤဝက္ဆိုဒ္တြင္ သင္ယူလိုသည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ဂီတ၊ ဘာသာစကား၊ ကြန္ျပဴတာ၊ ေကာ်င္းဘာသာရပ္မ်ား၊ ဒီဇိုင္းပညာရပ္မ်ား၊ အႏုပညာ စသည္ျဖင့္ ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အနီးကပ္သင္ေပးေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ    မ်ားကိုရွာေဖြ ႏိုင္ပါသည္။
- ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အျပည့္ အစံုပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အေသးစိတ္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
- ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ၊ ရွာေဖြ ပါက ဤလင့္ခ္ sayar.com.mm ေလးကိုသာႏွိပ္လိုက္ပါ။

Read times
Rate this articles
(2 votes)