လူငယ္မ်ားသိသင့္သည့္ ဘဝေအာင္ျမင္ေရးနည္းလမ္းမ်ား

လူငယ္မ်ားသိသင့္သည့္ ဘဝေအာင္ျမင္ေရးနည္းလမ္းမ်ား google.com

1. team တခုတည္ေဆာက္ပါ

စီးပြားေရးေလာကမွာ ဘယ္သူမွ တဦးတည္း မေအာင္ျမင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္မႈကို ငတ္မြတ္ေနတဲ့ team တခုရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

2. မိမိရည္မွန္းခ်က္ေတြကို တိတိက်က်သိပါ

ရည္မွန္းခ်က္တိတိက်က်မရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ ဘယ္လိုမွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိဘာလုပ္ေနသလဲ? ဘယ္ကိုဦးတည္သြားေနသလဲ? ဆိုတာကို တိတိက်က်သိပါေစ။

3. အမွားေတြဆီကေန သင္ယူပါ

စီးပြားေရးလုပ္တဲ့အခါ အမွားေတြက အေကာင္းဆံုး ဆရာျဖစ္ပါတယ္။ အမွားေတြဆီကေန သင္ယူေလေလ ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႔ နီးစပ္လာေလေလပါဘဲ။

4. မိမိရဲ႕ customer ကိုသိပါ

မိမိရဲ႕customer ကိုသိျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ customer ကိုသိရင္ ၿပိဳင္ဖက္ေတြထက္ ႏွာတဖ်ားသာတာပါဘဲ။

Recommended for you - ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ ႏွစ္ဆေလာက္ ဆံုးရွံဳးတာခံရမယ္

5. ေဝဖန္ခ်က္ေတြကေန သင္ယူပါ

မိမိလုပ္ငန္းကိုေဝဖန္လာတဲ့အခါ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဝဖန္ခ်က္ေတြကို မ်က္ကြယ္မျပဳပါနဲ႔။ ဂ႐ုတစိုက္နားေထာင္ၿပီး ျပဳျပင္သင့္တာကို ျပဳျပင္၊ ေျပာင္းလဲသင့္တာကို ေျပာင္းလဲပါ။

6. customer ေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္မႈရွိပါ

Customer ေတြဘာလိုခ်င္တယ္၊ ဘာလိုအပ္သလဲ? ဆိုတာကို မိမိဘာသာ ေတြးေတာဆံုးျဖတ္တာေတြမလုပ္ပါနဲ႔။ သင္ဘယ္လိုမွ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ေမးၿပီး သူတို႔ေျပာသမွ်၊ အၾကံဳျပဳသမွ်ကို ဂ႐ုတစိုက္နားေထာင္ပါ။

7. ေငြကို ပါးပါးနပ္နပ္သံုးစြဲပါ

စီးပြားေရးမွာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေငြကို ပါးပါးနပ္နပ္ သံုးစြဲတတ္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ မလိုအပ္တာေတြ၊ အသံုးမဝင္တာေတြအတြက္ ေငြသံုးစြဲေနမယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖို႔ ေငြရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

8. မိမိေစ်းကြက္၊ အလုပ္ကို ေကာင္းစြာ နားလည္ထားပါ

မိမိနားမလည္တဲ့ အလုပ္ကို မလုပ္ပါနဲ႔။ အျမတ္ဘယ္ေလာက္ရႏိုင္တယ္ဘဲေျပာေျပာ မိမိနားမလည္ရင္ မလုပ္တာ အေကာင္းဆံူးပါ။ မိမိလုပ္ငန္းကို ေကာင္းစြာနားလည္မွ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit: Top Ten

Recommended for you - Jack Ma အဂၤလိပ္စာကို ဘယ္လိုေလ့လာခဲ့သလဲ

Rate this articles
(1 Vote)
More in this category:

Leave a comment

Subscribe to our mailing list to get the updates to your email inbox.

Please wait