Articles

Tuesday, 12 June 2018

သင့္စိတ္ကူးအိမ္မက္ေတြဆီေခၚေဆာင္သြားနုိင္မည့္ ပညာေရးျပပြဲၾကီး

သင့္စိတ္ကူးအိမ္မက္ေတြဆီေခၚေဆာင္သြားနုိင္မည့္ ပညာေရးျပပြဲၾကီး google.com

ဆယ္တန္းမွာ အမွတ္မမွီလို႔ ကိုယ္တက္ခ်င္တဲ့ တကၠသုိလ္တက္လို႔မရဘူးဆိုတာ ခုလိုမ်ိဳးတိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္ၾကီးမွာ မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါဘူး။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ တက္လို႔မရဘူးလား ဒါဆို နိုင္ငံျခားမွာ သြားတက္မယ္၊ ေငြေၾကး အခက္အခဲရွိလား ရတယ္ scholarship ေလွ်ာက္မယ္ ….. တကယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ အခြင့္အေရးဆိုတာ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အခြင့္အေရးတိုင္းက သင့္ဆီကို ေရာက္လာမွာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ သင္က အခြင့္အေရးဆီကုိ သြားရွာရမွာပါ။ အခုလညး္ အခြင့္အလမး္ရွာေနတဲ့သင္တုိ႔အတြက္ နုိုင္ငံတကာပညာေရးနဲ႕ ပညာသင္ဆုေတြရယူနိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုကို ေပးခ်င္ပါတယ္။

 

ဒါကေတာ့ 9th MSI World Wide Education Fair ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပညာေရးျပပြဲကို MSI education မွ က်င္းပျပဳလုပ္တာျဖစ္ျပီး USA, UK , Australia , Spain, Switzerland, Singapore, Malaysia ႏွင့္ Thailand အစရွိသည့္ နို္င္ငံတို႔မွတကၠသိုလ္မ်ားစြာ ပါ၀င္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ (တန္းေအာင္၊ (၁၀တန္းေအာင္၊ GCE‘O’Level, HND (UK), ABE, LCCI (UK), NCC (UK),အစိုးရတကၠသိုလ္ မွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ၊ ပုဂၢလိက သင္တန္းေကၽာင္းမ်ား ႏွင့္ International School မွ ေကၽာင္းသူ/သားမၽား၊ဘြဲ႔ရရွိျပီးသူမ်ား  ႏိုင္ငံျခားပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားသူ ၊ မည္သူမဆို အခမဲ့ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းစြာ လာေရာက္ေဆြးေႏြး နို္င္သည့္အျပင္ ပညာသင္ဆုမ်ားကိုလည္း (100%) အထိ ေလ်ွာက္ထားနို္င္သည္။

 

ပညာေရးျပပြဲကို တက္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ခုလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ျပပြဲေန႔တြင္ ေက်ာင္းအပ္နွံပါက ေအာက္ပါကင္းလြတ္ခြင့္ေတြလညး္ ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

▶ 100% Scholarships ပညာသင္ေထာက္ပံ့ စရိတ္မၽား ၊(မိမိ အမွတ္စာရင္းေပၚမူတည္ပါသည္)

▶ ကုန္ကၽစရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ ပညာသင္ေနထိုင္ စရိတ္မၽား ၊

▶ ေနထိုင္စရိတ္ သက္သာစြာၿဖင့္ စာသင္ၾကားခြင့္မၽား

▶ ေကၽာင္းဝင္ေၾကး အခမဲ့ ကင္းလြတ္ခြင့္မၽား ၊

▶ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အခမဲ့ ရရွိႏိူင္ေသာ အခြင့္အေရးမၽား အျပင္

▶ အခမဲ့ ကၽန္းမာေရးေဆးစစ္ခြင့္မၽား

 

Recommended for you - ဆယ္တန္းေၾကာင့္ ဘ၀မရပ္ေစခ်င္

 

ပြဲတက္ေရာက္ၿခင္းျဖင့္ သိရွိလာမည့္ အေၾကာင္းအရာနွင့္ အကၽဳိးေကၽးဇူးမၽား

➤  ဆြစ္ဇာလန္နို္င္ငံအပါအ၀င္ နို္င္ငံတကာပညာသင္ဆု ၊ ပညာသင္ေထာက္ပံံံ့ ေၾကးမၽားနွင့္အတူ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အၾကဳံနွင့္ လုပ္ခလစာရရွိသည္႔ အခြင့္အေရးမၽား ကိုေကၽာင္းတက္ရင္းရရွိိန္ိုင္ျခင္း။

➤  ပညာသင္ဆုအျဖစ္ေက်ာင္းလခ (100%) ကို အျပည့္ အ၀ကင္းလြတ္ခြင့္ခံစားရရွိျပီး နိ္ုင္ငံၿခားတကၠသိုလ္ မၽား သုိ ့သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကား နို္င္မည့္ အခြင့္ေရးမၽား ။

➤  ေကၽာင္းလခ(100%)  အျပင္ (၁၀တန္းေအာင္ရမွတ္မၽားေပၚမူတည္ျပီး (80%,75%,70%,60%, 50%,40%, 30%,25%,20%,15%,10%) စသည္႕ပညာသင္ဆုမၽား ေလၽွာက္ထားရယူနို္င္မည့္ အခြင့္အေရးမၽား ။

➤  အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏူိင္ငံမၽား ရွိ တကၠသိုလ္မၽားတြင္ ျမန္မာနို္င္ငံကဲ့သို႔ ကုန္ကၽစရိတ္သက္သာစြာ ေကၽာင္း တက္ပညာသင္ရင္း အေနာက္နုိ္င္ငံ ပင္မတကၠသိုလ္မၽားသို႔ ေကၽာင္း၀င္ခြင့္ဗီဇာအခက္အခဲမရွိပဲ လြယ္ကူစြာကူးေျပာင္းသင္ၾကားနိုင္မည့္  လမ္းေၾကာင္းမ်ား။(Transfer Program)

➤  နို္င္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔လက္မွတ္ေတြနဲ႔ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးမွာ ေနရာေကာင္းလစာေကာင္းနွင့္အလုပ္ လုပ္ကိုင္နိုင္မည့္အေၾကာင္းမ်ား။

➤  Dual Degree program မ်ားကို တက္ေရာက္သင္ၾကားၿခင္းျဖင့့္္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အလုပ္ အကို္င္အခြင့္အလမ္းက်ယ္ျပန္႕လာမည့္အေၾကာင္းမ်ား။

➤  အိမ္နီးခ်င္းနိ္ုင္ငံျဖစ္ေသာစကၤာပူ၊မေလးရွား၊ထို္င္းနို္င္ငံတို႕မွတစ္ဆင့္အေနာက္ဥေရာပတကၠသိုလ္ၾကီး မ်ားျဖစ္သည့္ အဂၤလန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အေမရိကန္၊ဆြစ္ဇာလန္၊ကေနဒါ၊နယ္သာလန္ နွင့္ နယူးဇီလန္ အစရွိတဲ့န္ိင္ငံတို႕မွဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားသို႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကုန္က်ေသာေက်ာင္းလချဖင့္ အေနာက္နို္င္ငံၾကီးမ်ားသို႕ “ Study Abroad Program” ႏွင့္ “ Semester Exchange” ျဖင့္ကူးေၿပာင္းပညာသင္ၾကားၿပီး နို္င္ငံၾကီးမ်ား အထိထိုး ေဖာက္နို္င္ သည္႕အခြင့္အေရးမ်ား။

➤  “Internship Program” (၀င္ေငြလုပ္ခလစာရ အလုပ္သင္ကာလ)ႏွင့္ တက္ေရာက္ၿပီးဆံုးသူမ်ားအတြက္ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းျပီးခ်ိန္တြင္ Partner Companies မ်ား၌ အလုပ္ရရွိေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးသည့္ အေၾကာင္း မ်ား။

 

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္မ်ား

 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕

Date - 22 June 2018 (Friday)

Time - နံနက္ (၁၀နာရီမွ မြန္းလြဲ (နာရီ

Place - Sule Shangrila Hotel (Bago Room)

မႏၲေလး ျမဳိ႕

Date - 23 June  2018 (Saturday)

Time - မြန္းလြဲ (နာရီ မွ ညေန (နာရီ အထိ

place - Mandalay Hill Resort Hotel (Ball Room)

ေတာင္ႀကီးျမဳိ႕

Date -   24 June 2018 (Sunday)

Time -   မြန္းလြဲ (နာရီမွ ညေန (နာရီအထိ

Place - Royal Star Hotel (Royal Hall)

တို႔တြင္ သံုးရက္တိတိ အခမဲ႔က်င္းပေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

9th MSI World Wide Education Fair အတြက္ တစ္ေနရာထဲမွာ စုံစုံလင္လင္ေလ့လာႏိူင္ဖို႔ 2018 June 20 ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားျပီးေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ား သို႕ အမည္ ၊ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ကိုစာရင္းေပးသြင္းနို္င္ပါသည္။

စုံစမ္း စာရင္းသြင္းရန္

Yangon : 095103915, 09420037616, 01 250929

Mandalay : 09402517549, 09767847673

Taunggyi : 09976058626

 

Source; MSI

 

Recommended for you - အခ်ိန္တိုအတြင္း Certificate ရရိွႏိုင္မည့္ နာမည္ႀကီးတကၠသိုလ္မွ free online course မ်ား

Read 1126 times Last modified on Tuesday, 12 June 2018 17:21
Rate this articles
(0 votes)