Articles

Friday, 28 September 2018

ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာသင္ခန္းအတြင္း စိတ္ဝင္စားေအာင္ ဘယ္လုိသင္ၾကားမလဲ?

ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာသင္ခန္းအတြင္း စိတ္ဝင္စားေအာင္ ဘယ္လုိသင္ၾကားမလဲ? google.com

စာသင္ျခင္းအေပၚ ႏွစ္သက္စြဲလမ္းမႈရွိမယ္ဆုိရင္ သင့္ေက်ာင္းသားေတြကလည္း သင္ၾကားေရးအေပၚ ႏွစ္သက္စြဲလမ္းမႈကို ျပသႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားပါတယ္။ သင္က စာသင္ရတာကို စိတ္မဝင္စားရင္ သင္ရဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြကလည္း စာသင္ၾကားေရးကို စိတ္ဝင္စားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။


၁။ ေက်ာင္းသားေတြကို ပါဝင္လုပ္ကုိင္ေစပါ

ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတန္းထဲမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ကုိင္ေစတာေတြ၊ ဦးေဆာင္တက္ၾကြ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ေစတာမ်ိဳး မလုပ္ရင္ေတာ့ တက္ၾကြမႈ ျဖစ္ေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆရာကဘဲ အေရွ႕ကေန တတြတ္တြတ္ ေျပာသြားၿပီး ေက်ာင္းသားေတြက လိုက္မွတ္သလုိမ်ိဳး သင္ၾကားရင္ေတာ့ ၿငီးေငြ႕စရာ စာသင္ခန္းတစ္ခု ျဖစ္ေစပါတယ္။ စာသင္ခန္းအတြင္းမွာ ေက်ာင္းသားကို ဗဟုိျပဳ သင္ၾကားျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။


၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထြန္းလင္းေတာက္ပခြင့္ ေပးပါ

ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕အရသာကို ခံစားခြင့္ေပးဖုိ႔ဟာ အရမ္းကို အေရးႀကီးပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈ အသီးအပြင့္ရလဒ္ကို ျမင္သာတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးေတြကို လုပ္ခိုင္းပါ။ ခက္ခဲတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သြားတဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ခံစားမႈဟာ စိတ္အားထက္သန္မႈကို ျမင့္မားေစပါတယ္။


၃။ သင္ယူျခင္းကို ေပ်ာ္စရာေကာင္းေအာင္ ဖန္တီးပါ

သင့္အတန္းကို စြဲလန္းစရာ၊ အမွတ္ရစရာေတြ၊ ကစားပြဲေတြ၊ ၿပိဳင္ပြဲေတြ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ လူတိုင္းဟာ ၿပိဳင္ပြဲေတြကို ႏွစ္သက္ၾကတဲ့အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္ၿပီး သင္ယူျခင္းကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျဖစ္ေပၚေနေစေအာင္ အခြင့္အေရးေတြ ဖန္တီးေပးပါတယ္။


၄။ အခ်ိဳ႕အရာေတြကို ဘာေၾကာင့္ လုပ္ရသလဲဆိုတာကို ရွင္းျပပါ

ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖတ္စာအုပ္ဖြင့္ၿပီး စာမ်က္ႏွာတစ္ခုမွ ေလ့က်င့္ခန္းကို လုပ္ပါလုိ႔ခိုင္းတာေလာက္ ပ်င္းစရာေကာင္းတာ မရွိပါဘူး။ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုကို လုပ္ခိုင္းေတာ့မယ္ဆုိရင္ အဲ့ဒီေလ့က်င့္ခန္းကုိလုပ္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးေၾကာင္းနဲ႔ ဘယ္လို အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရမလဲဆိုတာကိုပါ ရွင္းျပေပးဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။

 

Recommended for you - သင့္ကေလးကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာမွာ လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့အခ်က္(၇)ခ်က္


၅။ သင္ခန္းစာတိုင္းအတြက္ ရွင္းလင္းၿပီး လက္လွမ္းမွီႏိုင္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို သတ္မွတ္ေပးပါ

သင့္ရဲ႕ သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကို စာသင္ခန္းေရွ႕သင္ပုန္းႀကီးရဲ႕ ေထာင့္တစ္ေနရာမွာ ေရးထားျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက သူတို႔ဘာသင္ခန္းစာေတြ သင္ရေတာ့မယ္ဆိုတာ ႀကိဳတင္သိရွိၿပီး ျပင္ဆင္ထားလို႔ရေအာင္ လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ သင္ခန္းစာကို စတင္ဖို႔ သင္ၾကားေနျခင္းကေန အတန္းခ်ိန္ၿပီးဆုံးသြားတဲ့အခါ မိမိေရးခ်ထားတဲ့ သင္ခန္းစာ အစီအစဥ္ေတြ ျပန္ၾကည့္ၿပီး သင္ၿပီးသမၽွကို ျပန္လည္ၿခံဳငုံ ရွင္းလင္းျပပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကေတာ့ လက္ရွိေတာ့ ဘယ္ေနရာေရာက္ေနၿပီး ေရွ႕မွာေတာ့ ဘာေတြဆက္လုပ္မယ္ဆိုတာ သိရွိေနဖို႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။


၆။ မတူညီတဲ့ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳပါ

ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ စာအုပ္ကို ၾကည့္ရတာထက္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ screen ကို ၾကည့္ရတာကို ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ဆရာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စာသင္ခန္းထဲကို အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ သယ္ေဆာင္လာေပးမယ့္ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူအသစ္ေတြကို ရွာေဖြယူေဆာင္လာဖို႔ ေရြးခ်ယ္စရာေတြရွိပါတယ္။ စာသင္ခန္းထဲကိုလည္း နည္းပညာအသစ္ေတြကို ယူေဆာင္လာျခင္းကလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို စိတ္အားထက္သန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း တစ္မ်ိးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။


၇။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ခ်ီးမြမ္းေပးပါ

ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုၿပီးတုိင္း သူတို႔ရဲ႕ အေျဖေတြက မမွန္သည့္တိုင္ အထူးသျဖင့္ အားနည္းတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေတာ္လိုက္တာတို႔ ေျဖေပးတာ ေက်းဇူးပဲဆုိတဲ့ စကားေတြနဲ႔ မွတ္ခ်က္ေပးၿပီး ခ်ီးမြမ္းေပးတာဟာ သူတို႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကို တိုးပြားေစပါတယ္။

 

ပညာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သင္ယူခ်င္ေပမယ့္ သင္တန္းသြားတက္ဖို႔ အခ်ိန္မေပးနိုင္ျဖစ္ေနပါသလား။ စိတ္မပူပါနဲ႔။ sayar.com.mm  တြင္ ရွာေဖြလိုက္ပါ ... သင့္ဆီတိုက္ရိုက္လာသင္ေပးနိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝျပီး ပညာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သင္ၾကားေပးနိုင္မယ့္ ဆရာေတြ ရွိပါတယ္။

သင္ကိုယ္တိုင္က ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါရေစ။ အခုပဲ အခမဲ့ register လုပ္ျပီး စတင္လုိက္ပါ။

Recommended for you - သူမ်ားထက္ ေခါင္းတစ္လံုးသာခ်င္တယ္ဆုိရင္

 

Recommended for you - ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ဖြံၿဖိဳးေရးပညာမဟာဘြဲ႔ အေၾကာင္း

 

Credit; myanmar-network.net

Read 501 times Last modified on Friday, 28 September 2018 17:35
Rate this articles
(1 Vote)