Friday, 11 January 2019 10:20

လြတ္လပ္ၿပီး ထက္ျမက္တဲ့သူ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္မ်ား

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ လြတ္လပ္ၿပီး ထက္ျမက္တဲ့သူ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္ကေလးမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။