Monday, 11 February 2019 14:02

သင္တန္းအမ်ားႀကီးတက္ၿပီး ဘာေၾကာင့္မေအာင္ျမင္တာလဲ

လူငယ္ေတြ တစ္ခ်ိဳ႕အၾကား အျဖစ္မ်ားတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုက သင္တန္းေတြ အမ်ားႀကီးတက္ၿပီး ဘာမွ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ မရွိတာပါပဲ။