Thursday, 24 January 2019 10:50

ဘာေၾကာင့္ လူေတြရဲ႕နာမည္ေတြကို မွတ္မိသင့္လဲဆိုတဲ့ သိပၸံနည္းက်အေၾကာင္းအရင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သိတဲ့သူတစ္ေယာက္ကို ျမင္လိုက္တဲ့အခါ သူတို႕ရဲ႕နာမည္ကို မမွတ္မိတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးေလးေတြ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေသခ်ာေပါက္ ေတြ႕ႀကံဳရမယ္ထင္ပါတယ္။