Monday, 04 November 2019 18:32

သီခ်င္းမ်ားျဖင့္အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာတဲ့အခါ ဘယ္အဆိုေတာ္ေတြရဲ ့သီခ်င္းေတြကို နားေထာင္သင့္သလဲ?

ဘာသာစကားတစ္ခုကိုေလ့လာတဲ့အခါ စာသင္ခန္းထဲတြင္သာေလ့လာျခင္းထက္ သင့္ရဲ ့ေန ့စဥ္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ားနွင့္ အတူေလ့လာျခင္းက သင့္ရဲ ့အဂၤလိပ္စာေလ့လာျခင္းကိုပိုျပီး အားေကာင္းေစပါတယ္။