Wednesday, 15 May 2019 15:36

"ျမန္မာလိုေတြးျပီး အဂၤလိပ္လိုေျပာရမလား အဂၤလိပ္လိုေတြးျပီး အဂၤလိပ္လိုေျပာရမလား"

အရမ္းေကာင္းတဲ့ ေမးခြန္း။ မေျဖခင္ ဒီအေျဖဟာကြ်န္ေတာ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းရဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ဆိုတာ ၾကိဳေျပာခ်င္ပါတယ္။