Thursday, 11 April 2019 15:39

ထက္ျမက္သည့္သူမ်ားဘယ္ေတာ့မွ မေျပာသည့္စကား ၄ ခ်က္

သင္စကားတစ္ခုေျပာလုိက္ျပီးရင္ သင္ထုိစကားအတြက္ ေနာင္တရမိတာမ်ိဳးၾကံဳဖူးပါသလား။