Student

Friday, 23 August 2019

"ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ စာစီစာကံုးေရးသားနည္း"

"ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ စာစီစာကံုးေရးသားနည္း" freepick

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား လြယ္ကူေသာ အေတြးအေခၚျဖင့္ ရုိးရွင္းေသာ စာ(၁၀) ေၾကာင္း၊ စာစီစာကံုးတစ္ပုဒ္ ေရးသားႏုိင္ေစရန္ ပထမဦးစြာ စာဖတ္အားေကာင္းရန္လိုအပ္ပါတယ္။

မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႕၏ သား/သမီးမ်ားကို စာအုပ္စာေပမ်ား ဖတ္သည့္အေလ့အထမ်ားရွိေအာင္ တိုက္တြန္းရန္မွာ အထူးပင္လိုအပ္ပါတယ္။

စာအုပ္စာေပဖတ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ စာဖတ္အားနည္းတဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ကြာျခားခ်က္က ေက်ာင္းေနအရြယ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာ (၁၀) ေၾကာင္း၊ စာစီစာကံုးေရးရာတြင္ အလြန္ပင္သိသာပါတယ္။

စာဖတ္အားေကာင္းေသာသူမွာ ၄င္း၏အေရးအသားမွာ ကြန္႔ျမဴးလွပေအာင္ေရးၿပီး စာဖတ္အားနည္းေသာသူမွာ အေရးအသားပံုမွန္သာရွိၿပီး မူရင္းလိုရင္းကိုပင္ အေၾကာင္းအရာကိုမေရာက္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ စာစီစာကံုးေကာင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ဖို႔ ေက်ာင္းသား/သူေတြ ဘယ္လိုေရးသားမလဲ….

စတုတၳတန္းကေန အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြအထိပါမက တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားပါမက်န္ ေတြးေခၚၿပီးေရးသားႏိုင္ရန္ စာအုပ္စာေပမ်ားမ်ားဖတ္ေပးရန္မွာ လိုအပ္ပါတယ္။

စာစီစာကံုးေရနည္း၊ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာကို အနည္းငယ္တင္ျပေပးပါမယ္…

**ဦးစြာစာစီစာကုံးတစ္ပုဒ္ေရးသားေတာ့မယ္ဆိုရင္ အရင္သိထားသင့္တာက ကိုယ့္ေရးမယ့္ စာစီစာကံုးက ဘယ္လိုအေရးအသားနဲ႔ ေရးမလဲဆိုတာကို စတင္စဥ္းစားလိုက္ပါ။

အၾကမ္းအားျဖင့္ ေရးသားနည္းက (၄) နည္းရိွပါတယ္။

(၁) သရုပ္ေဖာ္ေရးနည္း

(၂) ျဖစ္စဥ္ျပေရးနည္း

(၃) ဖြင့္ဆိုရွင္းျပေရးနည္း

(၄) က်ိဳးေၾကာင္းျပေရးနည္း တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေရးနည္း (၄) နညး္ဟာဆိုရင္ ပံုမွန္ေက်ာင္းသား/သူေတြ မကြဲျပားႏိုင္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသား/သူေတြဟာ ပံုမွန္ေလာက္ပဲေတြးမယ္၊ ေရးမယ္ အဲ့ဒီေလာက္ပဲ သိတာပါ။

အထက္တန္း ေက်ာင္းသား/သူေတြေတာ့ သိေကာင္းသိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါကလဲ အင္မတန္ျမန္မာစာေပကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၿပီး လိုက္စားစတဲ့သူေတြမို႔ပါ။

ဒီေရးနည္း (၄) နည္းကို ေဝခြဲမရျဖစ္ေနတတ္တဲ့ ေက်ာင္းသား/သူလူငယ္မ်ားအတြက္ အဓိကေရးသားလို႔ရတဲ႔ နည္း (၂) နည္းရွိပါေသးတယ္။

"လူငယ္ေတြ ေက်ာင္းတက္ရင္း အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့အခါ"

“သုတ" နဲ႔ "ရသ" ဆိုတဲ့ေရးနည္းပါ။

ဗဟုသုတ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေလးေပးေရးသားလိုရင္ "သုတ" နဲ႔ေရးမယ္။ ခံစားခ်က္ေေတြကို အေလးေပးေဖာ္ျပေရးသားလိုရင္ "ရသ" နဲ႔ေရးမယ္။

စာေမးပြဲေျဖမယ့္ ေက်ာင္းသား/သူေတြဆိုရင္ ကိုယ္ကဘယ္အေရးအသားကို ပိုင္ႏိုင္မလဲအရင္ေရြးပါ ၿပီးမွသာ ေတြးေခၚေရးသားပါ။

ဒါဆိုရင္ပိုၿပီးအဆင္ေျပလြယ္ကူေစပါလိမ့္မယ္။

အဓိက အထက္ေက်ာင္သား/သူေတြမွာဆိုရင္ ေနာက္ထပ္အဓိကက်ေသာ အခ်က္က သဒၵါနည္းမွန္ကန္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပျပစ္ က်စ္လစ္ေသာ စာစီစာကံုးအေရးသား တစ္ခုျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

သာမန္ေက်ာင္းသား/သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေလ့လာမယ္၊ စာအုပ္စာေပလဲဖတ္မယ္ဆိုရင္ သူအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့စာစီစာကံုး တစ္ပုဒ္ရရွိလာမွာ အခက္အခဲမရွိေလာက္ပါဘူး။

စတုတၳတန္းနဲ႔ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူေတြကို ဆရာ/ဆရာမမ်ားက စာစီစာကံုးေရးခိုင္းရင္ သီးသန္႔ (Note) အေနနဲ႔ ေအာက္မွာေပးထားတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။

ဒါဆိုရင္ ေပးထားခ်က္ေတြကို ခ်ဲ႔ထြင္ၿပီး အေတြးအျမင္နဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ေပါင္းစပ္ေရးသားရင္ လြယ္ကူႏိုင္ပါတယ္။

အဲ့ဒီလို ေရးသားႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဖတ္တဲ့အခါမွာ…

(က) ဗဟုသုတ

(ခ) အေတြးအျမင္

(ဂ) ခံစားမႈနဲ႔ ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ ဖတ္ေပးထားရပါမယ္။

၄င္း (၃) ခ်က္ကိုရၿပီဆိုရင္ ေရးသားတဲ့ေနရာမွာ (က) စာေတြ႔၊ (ခ) ကိုယ္ေတြ႔၊ (ဂ) ျပဌာန္းစာ အစရွိတာေတြနဲ႔ တြဲဖက္ေရးသားႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနနဲ႔ ေပးထားတဲ႔ အခ်က္အလက္ကို ခ်ဲ႔ထြင္မယ္ေရးသားမယ္၊ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ေရးမယ္ဆိုရင္ ေကာင္းမြန္တဲ႔ စာစီစာကံုးတစ္ပုဒ္ကို လြယ္ကူစြာရရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

"စာေမးပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ခ်ိန္မွာ မေမ့သင့္တဲ့ အခ်က္ (၉) ခ်က္"

ဥပမာ။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ သူခရီးလံုးဝကိုမထြက္ဘူးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့စာစီစာကံုးေရးရမွာက " တစ္ခါကဘုရားဖူးတစ္ေခါက္" ၊ "သာယာလွပေသာ ေက်းရြာသို႔အလည္တစ္ေခါက္" အဲ့ဒီလို စာစီစာကံုးမ်ိဳးဆို စာဖတ္ထားမွသာ ခံစားခ်က္ထည့္ၿပီး ေတြးေခၚေရးသားႏိုင္မွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စာအုပ္စာေပ မ်ားမ်ားဖတ္ပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။ မိမိတို႔၏ အခ်ိန္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ရန္ ဂရုဏာေမတၱာျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

"ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ား Programming ကို ဘယ္လုိေလ့လာမလဲ"

 

 

Credit : The Myanmar Education Directory

sayar.com.mm

Read times Last modified on Wednesday, 08 January 2020 14:30
Rate this articles
(2 votes)