×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 81428


Success

Monday, 02 July 2018

သင့္လုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္မၾကီးထြားခ်င္ဘူးလား?

သင့္လုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္မၾကီးထြားခ်င္ဘူးလား? google.com

ျမန္မာျပည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြ လုပ္ၾကတဲ့အခါ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ အႀကီးစားအစရွိ သျဖင့္ သံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အေသးစားစီးပြားေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာသာ ခံယူထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ သိ

တဲ့ မိတ္ေဆြလုပ္ငန္းအေတာ္ မ်ားမ်ားဆိုရင္ စလုပ္ကတည္းက အေသးစား လို႔ခံယူထားၿပီး ရွစ္ႏွစ္ၾကာသြားလည္းအေသး

စားေခါင္းစဥ္ကေန မထြက္ႏိုင္ၾက ပါဘူး။ ဒီေတာ့ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ မႀကီးထြားႏိုင္ၾက တာလဲဆိုတာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖ

စ္ပါတယ္။

 

ေရာင့္ရဲမႈ

................

ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးကို သိမ္းပိုက္ခ်င္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္းရွိ သလို ကိုယ့္မိသားစု တစ္ခုစာဖူလံုတဲ့ စီးပြားေရး

သမားလည္းရွိပါတယ္။ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္ မႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြားေရးသမား အေတာ္မ်ားမ်ားမွာရွိတဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္

ပါတယ္။ တစ္လ သိန္းငါးရာရွာႏိုင္ရင္ ၿပီးေရာေပါ့ အစရွိတဲ့ ခံယူခ်က္ မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ခံယူခ်က္မ်ိဳး ရွိေနတဲ့သူေတြ

ဟာ ေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ သူတို႔စီးပြားေရးလည္း တိုးတက္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

  

ထက္ျမက္တဲ့ ဝန္ထမ္းနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္

........................................................

ထက္ျမက္တဲ့ဝန္ထမ္းနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မရွိရင္ စီးပြားေရးကိုခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔မျဖစ္ ႏိုင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆို ကိုယ္ကခ်ဲ႕ထြ

င္ ဖို႔ႀကိဳးစားၿပီဆိုရင္ လိုက္လုပ္ရမယ့္ သူေတြက လူေတြျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြကပါမလာရင္ နည္းပညာနဲ႔ပဲ လုပ္ႏိုင္ လားေ

ပါ့။ မရပါ။ လူ ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ဟာလ

ည္း ျမန္မာျပည္မွာ အားနည္း ေနတဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

  

နည္းစနစ္ မက်မႈ

........................

အိမ္တစ္အိမ္ေဆာက္တဲ့အခါ အေျခခံအုတ္ျမစ္မေကာင္းရင္ အဲဒီအေပၚမွာ ထပ္ကြန္႔ၿပီး ျပင္ဆင္မြမ္းမံ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔

ဆိုတာမလြယ္ပါဘူး။ အဲဒီအေျခခံ အုတ္ျမစ္ ကိုျပန္ျပင္ ရပါတယ္။ ဒီလိုပဲ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္တဲ့ အခါစက

တည္းက နည္းစနစ္မက်၊ Document နဲ႔ Information ေတြကို စနစ္တက် မသိမ္းဆည္း၊ Organization Structure ကိုလ

ည္း စနစ္ တက် မဖြဲ႕စည္းထား။ အဲဒီလိုေတြျဖစ္ ေနရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းကို တိုးခ်ဲ႕လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ နည္းစနစ္မက်တဲ့ လုပ္ေ

ဆာင္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းဟာ ေရွ႕မတက္ႏိုင္ဘဲ အ႐ံႈးေပၚႏိုင္ ပါတယ္။ နည္းစနစ္မက်တာ ဟာလည္း ျမန္မာကုမၸဏီ အမ်ား

စုမွာ ရွိေနတဲ့ အားနည္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

  

စားသံုးသူေပၚထားတဲ့ စိတ္ဓာတ္

..............................................

ျမန္မာျပည္မွာ နာမည္ရအင္တာ နက္ဝန္ေဆာင္မႈ အေတာ္မ်ားမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ေအာင္ျမင္သြားသူေတြရွိသလို

က်႐ံႈးသြားသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ က်႐ံႈးသြားသူေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ စားသံုးသူ အေပၚ ထားရွိခဲ့တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္

ဟာ လိုအပ္ခ်က္ရွိေန ပါတယ္။ ဒီစားသံုးသူေတြ ဒီေလာက္ပဲေပးၿပီး ဒီေလာက္လာေတာင္းဆို ေနတယ္လို႔ျမင္ရင္ ကိုယ့္ခံ

ယူခ်က္ဟာ အေတာ္ေလး မွားေနပါၿပီ။ အဲဒီလုပ္ငန္းဟာ Consumer ကို ေလးစား မႈမရွိတာေၾကာင့္ ေဈးကြက္ကိုခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔

ခံယူခ်က္လည္း ယံု ၾကည္ခ်က္ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စားသံုးသူ အေယာက္တစ္ရာကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္မလုပ္ႏိုင္သူဟာ ေနာ

က္စား သံုးသူ အေယာက္တစ္ ေထာင္ရွာဖို႔ ယံုၾကည္ခ်က္မရွိသလိုေပါ့။ ဒီအခ်က္ဟာ ျမန္မာ ျပည္က ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း

ရွင္တခ်ိဳ႕ေတြမွာ ရွိေနတာေၾကာင့္ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။

 

Recommended for you - ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးမည္

 နည္းပညာ

...............

နည္းပညာကို ေကာင္းေကာင္းမသံုးႏိုင္ရင္ ကုမၸဏီေတြ ေသေတာ့မယ့္ အေျခ အေန အထိကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒါေတာင္ န

ည္းပညာကို အသံုးမခ်ရဲေသးတဲ့ ကုမၸဏီေတြ အမ်ားႀကီးမွ အမ်ားႀကီးပါ။ အီးေမးမသိ၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္မသိ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ

ဘယ္လို ေၾကာ္ျငာရမယ္မသိ အစရွိသျဖင့္ နည္းပညာ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေျခခံအေသးေလးေတြက စလို႔ ဘာမွမသိဘဲေ

နရလိုက္ရင္ ေနာင္ေလး ႏွစ္အတြင္း ကုမၸဏီရွင္သန္ဖို႔ ခဲယဥ္းသြားပါ ၿပီ။ နည္းပညာကို အသံုးခ်တဲ့အခါ Internal

Management နဲ႔ Work Flow ကို အေထာက္ အကူ ျပဳဖို႔ အသံုးခ်ျခင္းနဲ႔ Consumer Experience အတြက္ အသံုးခ်ျခင္း

ဆိုၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ထားႏိုင္မွ ကိုယ့္ လုပ္ငန္းဟာ ၂၁ ရာစုမွာ အသက္

ရွင္မွာပါ။

  

မားကက္တင္း

....................

မားကက္တင္းမလုပ္ဘဲ ေဈးေရာင္းေနတာဟာ အေမွာင္ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ေခ်ာ လားလို႔ေမး ေနသလိုပါပဲ။ ကိုယ့္ပစၥည္းကို

လူမသိႏိုင္ပါဘူး။ မားကက္တင္း လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာ ပိုေတာ္တဲ့ကုမၸဏီ ေတြထက္ စားသံုးသူ အမ်ားႀကီး ပိုရတယ္ဆို

တာ သက္ ေသသာဓက ေတြ ျပစရာမလိုေအာင္ ရွင္း လင္းေနပါ တယ္။ မားကက္တင္းထဲမွာေတာင္ မွ နည္းပညာကို အ

သံုးခ်ၿပီးလုပ္တဲ့ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္မားကက္တင္းကို ခ်န္ထားလို႔မရတဲ့ ေခတ္ထဲကိုပါ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ ပါတယ္။

 

 မေျပာင္းလဲတဲ့ Product နဲ႔ Service

....................................................

ေခတ္ေတြက ေျပာင္းလာတယ္။ Taste က မတိုးတက္၊ Packaging က မတိုး တက္ရင္ ေနာက္မွာ က်န္ခဲ့တတ္တယ္ဆို

တာကို လက္ရွိစားေသာက္ကုန္ အေတာ္မ်ားမ်ား မွာျမင္ေနရ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စားသံုးကုန္ ကုမၸဏီႀကီးေတြဟာ

Innovation ေတြလုပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္ေတြကို Consultant အေနနဲ႔ ေခၚၿပီး ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေနတာကိုျမင္ရ

မွာပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလည္း ထိုနည္းတူစြာပါပဲ။ ေခတ္စနစ္နဲ႔အညီ တိုး တက္ေျပာင္းလဲ လာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တျ

ခား ကားလိုင္းေတြက အဲယားကြန္းအျပင္ တီဗီပါ တပ္လာေပးရင္ တီဗီမပါတဲ့ ကိုယ့္ကားကိုစီး မယ့္သူေတြနည္းလာမယ့္

သေဘာတရားပါပဲ။

 

 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားနည္းျခင္း

.....................................

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ဟာ ငါးၾကင္းဆီနဲ႔ ငါးၾကင္းျပန္ေၾကာ္ၿပီး ခ်ဲ႕လို႔ရေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းေတြ ဟာဆိုရင္ ေငြအသစ္ အ

လံုးလိုက္၊ အရင္းလိုက္ လိုအပ္ပါ တယ္။ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ကိုေျပာတာပါ။ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္း၊ ႏွစ္သန္းဆိုတာ ဟပ္ခ်ေ

လာင္းဆို ၿပီး လက္ထဲမွာ ေပၚမလာႏိုင္တာေၾကာင့္လည္း လုပ္ငန္း တခ်ိဳ႕ဟာ အေသးစားဘဝကေန တက္ မလာႏိုင္ၾကေ

သးပါဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္ ေငြသံုးႏိုင္တဲ့သူေတြဝင္တဲ့အခါ ကိုယ့္လုပ္ငန္း ဟာ ငုပ္သြားတတ္ပါတယ္။

  

ေခါင္းမာသူမ်ား

......................

ျမန္မာမွာ ဆို႐ိုးရွိပါတယ္။ သံုးေယာက္ရွိရင္ ေလးဖြဲ႕ကြဲတယ္တဲ့။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းဟာ လူ ၂၀ နဲ႔လုပ္ေနတာအေကာင္း၊ လူ

၅၀ လည္းျဖစ္ေရာ လုပ္ငန္းတိုးတက္ ေအာင္ေဆြးေႏြး ၾကတဲ့ အခါ ဒီမိုကေရစီဆန္ တဲ့စီမံခန္႔ခြဲစနစ္ကိုက်င့္သံုးရင္ ျငင္း မ

ယ့္သူ ေတြမ်ားပါတယ္။ ဒါလည္း မႀကိဳက္၊ ဟိုဟာ လည္းမႀကိဳက္နဲ႔ ေနာက္ ဆံုးေတာ့ ကိုယ္ပဲက်န္ ခဲ့တာမ်ိဳးပါ။ စတိဗ္ေဂ်ာ့စ္

ေတာင္ သူေထာင္ တဲ့ Apple ကေန သူကိုယ္တိုင္ အလုပ္ထုတ္ ခံရပါတယ္။ ေခါင္းမာ သူေတြဟာ ကင္မရာနဲ႔ တျခားအီ

လက္ထရြန္နစ္ေတြ အင္မတန္ထုတ္ ခ်င္ေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းမာသူ ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲတတ္မႈဟာလည္း အင္

မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။

  

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ လိုအပ္ခ်က္ရွိမႈ

........................................................

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုတာ ေနရာ တိုင္းမွာလိုအပ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ ဖို႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလိုအပ္သလို ကု

မၸဏီ လုပ္ငန္းတစ္ခုတိုးတက္ဖို႔ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းေတြလိုအပ္ပါတယ္။ ေရွ႕ကိုႀကိဳျမင္ႏိုင္ သူ၊ ဝန္ထမ္းေတြကို အားတ

က္ေစသူ၊ အား ေပးသူ၊ အေကာင္းျမင္သူ၊ EQ IQ မွ်တစြာ ရွိေနသူေတြ ဟာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ပါ တယ္။ တကယ္

တမ္းက် ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းခ်က္ မ်ားစြာ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္နဲ႔ မျပည့္ စံုပါ

ဘူး။

 

အထက္ပါ အခ်က္ေတြကေတာ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အေသးစားဘဝ ကေန မႀကီး ထြားႏိုင္ေအာင္ ကာဆီးေနတဲ့

အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

 

Recommended for you - '' ကေလးေက်ာင္းအတြက္ စိတ္မပူနဲ႕ ''

Recommended for you - ဆရာ/ဆရာမမ်ား ေရွာင္ရွားသင့္ေသာ အက်င့္စရိုုက္မ်ား

 

Credit; Myanmar Logistics Guide

Read times Last modified on Friday, 10 January 2020 10:17
Rate this articles
(1 Vote)