Tuesday, 24 March 2020 09:24

စကားပြောနှင့်ချမ်းသာလာသည့် အမေရိကန် လူမည်းအမျိုးသမီး Oprah Winfrey

စကားပြောနှင့်ချမ်းသာလာသည့် အမေရိကန် လူမည်းအမျိုးသမီး Oprah Winfrey

 

           ၂၀ ရာစုနှစ်နှစ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေထဲမှာ လအချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီးဟာ Oprah Winfrey ပါ။