Monday, 04 November 2019 15:58

"၂၀၂၀ မွာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲတဲ့ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ရပ္တည္ဖို ့ လိုက္နာျပင္ဆင္သင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား"

ကဲ ၂၀၁၉ ဆုိတဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ဟာ ကုန္ဆံုးဖို႕ ႏွစ္လသာ လုိပါေတာ့တယ္။