Thursday, 16 January 2020 10:44

"စမတ္က်က်နဲ႔ အလုပ္တြင္ေစမယ့္နည္းလမ္း ၇ သြယ္"

လူအမ်ားစုေျပာၾကတာက အလုပ္အလြန္အမင္းႀကိဳးစား႐ုံနဲ႔ အားလုံးအဆင္ေျပၿပီဆိုတာပါပဲ။ ဒီစကားမ်ိဳး သင့္ကိုလာေျပာရင္ အလုံးစုံေတာ့အမွန္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ သိထားသင့္ပါတယ္။