Hello, welcome to sayar.com.mm

NEWS HEADLINES

Articles Friday, 15 February 2019

 

သင့္ရဲ႕တစ္လတာ ၀င္ေငြဟာ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ နည္းသည္ျဖစ္ေစ သင့္အေနနဲ႔ ဆုေဆာင္းဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ ေငြပုိတာေတြကုိ သိမ္းျခင္းက ေငြစုတာလုိ႔ သတ္မွတ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီအယူအဆေတြကုိ ေျပာင္းလဲသင့္ပါျပီ။ တစ္လတာ ေငြကုိ ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာျပီး က႑တုိင္းကုိ ေ၀ပုံက်ခြဲျခားျပီး ေငြစုႏုိင္မွာသာ အဆင္ေျပႏုိင္မွာပါ။ ေငြစုေဆာင္းျခင္းက ေကာင္းမြန္တဲ့လူေနမႈဘဝရရွိဖို႔အတြက္ အေရးပါပါတယ္။ လံုၿခံဳတဲ့ အသားတင္ေငြထားရွိျခင္းက အနာဂတ္အတြက္ စီစဥ္ရတဲ့အခါ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲရင္ဆိုင္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ လစဥ္လတိုင္း ပိုက္ဆံကို ဘယ္လိုစုႏိုင္သလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးမွ်ေဝေပးပါမယ္ ။ေနာက္ပိုင္းမွာ သင္က်င့္သံုးႏိုင္ပါတယ္။

သင့္ရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ခ်ေရးပါ

ပိုက္ဆံေခၽြတာဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက သင့္ရဲ႕အသံုးအစရိတ္အေလ့အထမ်ားကို သတိထားျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္လအတြင္း သင္ပိုက္ဆံသံုးလိုက္တဲံ့ အေသးသံုးတိုင္းကို ခ်ေရးျခင္းျဖင့္ သင္ဒါကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရွာပင္ထြက္ၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ လစဥ္ ေရဖိုး/မီးဖိုး/အိမ္လခ စသျဖင့္ေပးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Excel စာရင္းဇယား သို႔မဟုတ္ မွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္မွာ ခ်ေရးထားပါ။

ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုထားပါ

သင္ဟာ အိမ္သံုးစရိတ္၊ ေရဖိုး/မီတာခ စတာေတြ၊ ေစ်းဝယ္ကုန္က်ေငြေတြ ေပးေနရသူဆိုရင္ လစဥ္လတိုင္း ခန္႔မွန္းေျခဘယ္ေလာက္လိုမလဲဆိုတာ သိသင့္ပါတယ္။ဒီအသံုးစရိတ္ထဲကမွ ေလွ်ာ့ခ်သင့္တာကို ေလွ်ာ့ခ်ရပါမယ္။ ဥပမာ- သင့္မီတာခက တတ္သြားၿပီဆိုရင္ တစ္ပတ္မွာ တစ္ႀကိမ္သာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္သံုးတာ၊ ေန႔ခင္းဘက္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးေတြကို ပိတ္ထားတာ စသျဖင့္ သင့္ရဲ႕ပါဝါစားသံုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။

 

 အရန္ပိုက္ဆံကို ခ်ိန္ညိွျခင္း

ပိုက္ဆံစုဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အခါ လူေတြျပဳလုပ္တတ္တဲ့ အမွားႀကီးတစ္ခုက Bill ေတြ၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြ အားလံုးေပးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဘာမွမက်န္ေတာ့မွ ဖယ္ထားတဲ့ ေငြတခ်ိဳ႕ကို ခ်ိန္ညိွျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီနည္းဗ်ဴဟာက ေငြစုတဲ့အထဲကို ထည့္ဖို႔ နည္းနည္းေလးပဲ က်န္ေနခဲ့ပါတယ္။ သင့္လုပ္အားခရဲ႕ ၁၀%ခန္႔ကို စုဖို႔ အႀကံျပဳပါတယ္။ စုထားတဲ့ေငြကို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအေရးေပၚအေျခအေန၊ ကားျပႆနာမ်ားစတဲ့ အေရးေပၚ အေျခအေနမဟုတ္ဘဲ အလြယ္တကူ ထုတ္မသံုးမိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ သင္စုေငြက ဘယ္ေတာ့မွ ေရွ႕ဆက္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။

သင့္ရဲ႕ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အေၾကြးတင္တာကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ

ဒီေျခလွမ္းက သင့္ရဲ႕ေငြေရးေၾကးေရးကို တုိးတတ္ေစဖို႔အတြက္နဲ႔ သင့္အနာဂတ္ကို အစီအစဥ္ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးပါပါတယ္။ ပထမေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ပစၥည္းအေသးအမႊားကအစ ခရက္ဒစ္ကဒ္ႏွင့္ ေပးေဆာင္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေငြမေခ်းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနညး္လမ္းက အေၾကြးတင္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါတယ္။
ဒုတိယအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕လစဥ္ကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အားလပ္ရက္တိုင္း အျပင္ထြက္စားတတ္ပါသလား? တစ္လမွာ တစ္ႀကိမ္သာ အျပင္ထြက္ပါ။ သင္လစာရတဲ့အခ်ိန္တိုင္း အဝတ္အစားဝယ္ပါသလား? (ဥပမာ-အလွဴ/မဂၤလာေဆာင္ရွိတာမ်ိဳး၊ ဘြဲ႕ယူရမွာမ်ိဳး စသျဖင့္) အထူးပြဲအခမ္းအနားေတြအတြက္သာ အဝတ္အစားဝယ္ပါ။ အားလပ္ရက္တိုင္းကို ခရီးမသြားဘဲ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ႏွစ္ ၂ႀကိမ္ခရီးထြက္တာ ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။
ဒီနည္းက သင့္ေငြေရးေၾကးေရးကို အနည္းငယ္ သာယာေစၿပီး ပိုက္ဆံစုႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

Credit - Lifestyle_Myanmar

sayar.com.mm

လတုိင္းပုိက္ဆံစုႏုိင္ဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း (၄) ခု

သင့္ရဲ႕တစ္လတာ ၀င္ေငြဟာ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ နည္းသည္ျဖစ္ေစ သင့္အေနနဲ႔ ဆုေဆာင္းဖုိ႔ ေမ့ေနတတ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ ေငြပုိတာေတြကုိ သိမ္းျခင္းက ေငြစုတာလုိ႔ သတ္မွတ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီအယူအဆေတြကုိ ေျပာင္းလဲသင့္ပါျပီ။ တစ္လတာ ေငြကုိ ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာျပီး က႑တုိင္းကုိ ေ၀ပုံက်ခြဲျခားျပီး ေငြစုႏုိင္မွာသာ အဆင္ေျပႏုိင္မွာပါ။ ေငြစုေဆာင္းျခင္းက ေကာင္းမြန္တဲ့လူေနမႈဘဝရရွိဖို႔အတြက္ အေရးပါပါတယ္။ လံုၿခံဳတဲ့ အသားတင္ေငြထားရွိျခင္းက အနာဂတ္အတြက္ စီစဥ္ရတဲ့အခါ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲရင္ဆိုင္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ လစဥ္လတိုင္း ပိုက္ဆံကို ဘယ္လိုစုႏိုင္သလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးမွ်ေဝေပးပါမယ္ ။ေနာက္ပိုင္းမွာ သင္က်င့္သံုးႏိုင္ပါတယ္။

သင့္ရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ခ်ေရးပါ

ပိုက္ဆံေခၽြတာဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက သင့္ရဲ႕အသံုးအစရိတ္အေလ့အထမ်ားကို သတိထားျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္လအတြင္း သင္ပိုက္ဆံသံုးလိုက္တဲံ့ အေသးသံုးတိုင္းကို ခ်ေရးျခင္းျဖင့္ သင္ဒါကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရွာပင္ထြက္ၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ လစဥ္ ေရဖိုး/မီးဖိုး/အိမ္လခ စသျဖင့္ေပးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Excel စာရင္းဇယား သို႔မဟုတ္ မွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္မွာ ခ်ေရးထားပါ။

ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုထားပါ

သင္ဟာ အိမ္သံုးစရိတ္၊ ေရဖိုး/မီတာခ စတာေတြ၊ ေစ်းဝယ္ကုန္က်ေငြေတြ ေပးေနရသူဆိုရင္ လစဥ္လတိုင္း ခန္႔မွန္းေျခဘယ္ေလာက္လိုမလဲဆိုတာ သိသင့္ပါတယ္။ဒီအသံုးစရိတ္ထဲကမွ ေလွ်ာ့ခ်သင့္တာကို ေလွ်ာ့ခ်ရပါမယ္။ ဥပမာ- သင့္မီတာခက တတ္သြားၿပီဆိုရင္ တစ္ပတ္မွာ တစ္ႀကိမ္သာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္သံုးတာ၊ ေန႔ခင္းဘက္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးေတြကို ပိတ္ထားတာ စသျဖင့္ သင့္ရဲ႕ပါဝါစားသံုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။

 

 အရန္ပိုက္ဆံကို ခ်ိန္ညိွျခင္း

ပိုက္ဆံစုဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အခါ လူေတြျပဳလုပ္တတ္တဲ့ အမွားႀကီးတစ္ခုက Bill ေတြ၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြ အားလံုးေပးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဘာမွမက်န္ေတာ့မွ ဖယ္ထားတဲ့ ေငြတခ်ိဳ႕ကို ခ်ိန္ညိွျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီနည္းဗ်ဴဟာက ေငြစုတဲ့အထဲကို ထည့္ဖို႔ နည္းနည္းေလးပဲ က်န္ေနခဲ့ပါတယ္။ သင့္လုပ္အားခရဲ႕ ၁၀%ခန္႔ကို စုဖို႔ အႀကံျပဳပါတယ္။ စုထားတဲ့ေငြကို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအေရးေပၚအေျခအေန၊ ကားျပႆနာမ်ားစတဲ့ အေရးေပၚ အေျခအေနမဟုတ္ဘဲ အလြယ္တကူ ထုတ္မသံုးမိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ သင္စုေငြက ဘယ္ေတာ့မွ ေရွ႕ဆက္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။

 

သင့္ရဲ႕ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အေၾကြးတင္တာကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ

 

ဒီေျခလွမ္းက သင့္ရဲ႕ေငြေရးေၾကးေရးကို တုိးတတ္ေစဖို႔အတြက္နဲ႔ သင့္အနာဂတ္ကို အစီအစဥ္ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးပါပါတယ္။ ပထမေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ပစၥည္းအေသးအမႊားကအစ ခရက္ဒစ္ကဒ္ႏွင့္ ေပးေဆာင္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေငြမေခ်းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနညး္လမ္းက အေၾကြးတင္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါတယ္။
ဒုတိယအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕လစဥ္ကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အားလပ္ရက္တိုင္း အျပင္ထြက္စားတတ္ပါသလား? တစ္လမွာ တစ္ႀကိမ္သာ အျပင္ထြက္ပါ။ သင္လစာရတဲ့အခ်ိန္တိုင္း အဝတ္အစားဝယ္ပါသလား? (ဥပမာ-အလွဴ/မဂၤလာေဆာင္ရွိတာမ်ိဳး၊ ဘြဲ႕ယူရမွာမ်ိဳး စသျဖင့္) အထူးပြဲအခမ္းအနားေတြအတြက္သာ အဝတ္အစားဝယ္ပါ။ အားလပ္ရက္တိုင္းကို ခရီးမသြားဘဲ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ႏွစ္ ၂ႀကိမ္ခရီးထြက္တာ ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။
ဒီနည္းက သင့္ေငြေရးေၾကးေရးကို အနည္းငယ္ သာယာေစၿပီး ပိုက္ဆံစုႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
Credit - Lifestyle_Myanmar


Articles Friday, 15 February 2019

ယခုအေၾကာင္းအရာေလးက ႏူတ္ဆက္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္အႏၱရယ္နဲ႕ ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကယ္တင္ခံရတဲ့ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုပါ။ စာေရးဆရာ ဗန္းေမာ္သိန္းေဖေရးသားခဲ့တဲ့ မွ်ေ၀လုိေသာအေတြးမ်ားစာအုပ္မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

Articles Friday, 15 February 2019

ေဘာ္ေဘာ္တို႔ေရ အလုပ္ထဲမွာ စိတ္ညစ္တာေတြ မေပ်ာ္တာေတြ ျဖစ္ေနၿပီလား။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္လာေအာင္ လုပ္ရမယ့္ နည္းလမ္း ေလးေတြ ကို မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္။

Articles Friday, 15 February 2019

ဟုတ္ပါတယ္…တကယ္ကို စိတ္ပ်က္စရာႀကီးပါ “ေက်ာင္းၿပီးရင္” ဆိုၿပီး ေတြးလိုက္ရင္ တကယ္ကို လမ္းေပ်ာက္သြားသလို ခံစားရပါတယ္။

 • Tutor / Teacher

  Home Job List

  Register

  Don't have account? Create your account,it takes less than a minute
  ဘာသာရပ္ ေရြးလိုက္ပါ။

  ၿမန္မာစာ၊ ရွဳပေဗဒ၊ ဂီတ၊ ကာယေလ႔က်င္႔ခန္း၊ ကားေမာင္း၊ ပန္းခ်ီ အပါအဝင္
  ဘာသာရပ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္မွ တစ္ခုေရြးလိုက္ပါ။

  ဆရာ ေရြးလိုက္ပါ။

  ဆက္သြယ္ခ်င္သည္႔ ဆရာကို ေရြးလွ ်င္ အသက္၊ အေတြ႔ အၾကံဳ၊
  ဖုန္းနံပါတ္၊ ဘြဲ႔၊ အခေၾကးေငြ စသည္ၿဖင္႔ အေသးစိတ္ေတြ႔ရပါလိမ္႔မည္။

  ဖုန္းေခၚလိုက္ပါ

  ဆက္သြယ္ရန္ ဆံုးၿဖတ္လိုက္ရင္ေတာ႔ ဖုန္းဆက္ပီးသာ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ

  Newsletter sign up

  Get Registered for monthly newletter to updates
  Please wait