Articles

Friday, 28 December 2018

ေက်ာင္းသားမ်ား အခမဲ့ ေလ့လာႏုိင္တဲ့ ထိပ္တန္း ပညာေရး၀က္ဘ္ဆိုက္ ၁၀ ခု

လူတိုင္းကေတာ့ ကိုယ္စီစိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြျပည့္ဖို႕အတြက္ အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုးဆိုတ့ဲ အတန္းပညာေရးကို လိုခ်င္ၾကတာႀကီးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တကၠသိုလ္ေကာင္းေလေလ (နာမည္ႀကီးေလေလ) ေစ်းႀကီးေလေလပါပဲ။

ဒီမွာေဖာ္ျပေပးထားတာကေတာ့ အခေၾကးေငြေပးသြင္းစရာမလိုတ့ဲ ထိပ္တန္း ပညာေရး၀က္ဘ္ဆိုက္ ၁၀ ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀က္ဘ္ ဆိုက္ေတြမွာ Informative Podcasts ၊ ဗြီဒီယို နဲ႕ မွတ္စုေတြရွိၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို သင္ထားတာေတြကို ျပန္စစ္ေပးတ့ဲ tests ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႀကီးပဲမဟုတ္ပဲ စတိတ္ေက်ာင္းသားနဲ႕ ေက်ာင္းဆရာ/မေတြပါ ေလ့လာႏိုင္တ့ဲ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြ လည္း ပါပါတယ္။
 
၁။ EDX: EDX.ORG

ဒီ၀က္ဘ္ဆုိက္ကို ဟားဗတ္တကၠသိုလ္နဲ႕ MIT တို႕က ၂၀၁၂ မွာ စတည္ေထာင္ထားတ့ဲအတြက္ ေက်ာင္းသားေတြ အႀကိဳက္ဆံုးလို႕ ေျပာလို႕ရပါတယ္။

EdX က MOOC (Massive Open Online Course) ေပးတ့ဲ အြန္လိုင္းပညာေရး၀က္ဆိုဒ္ျဖစ္ၿပီး ေနရာတိုင္းမွာရွိေနတ့ဲ စာသင္သားေတြ အတြက္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ နဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီက ကြာလတီျမင့္မားတ့ဲ ဘာသာရပ္ေတြကို ေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္ေပါင္း ၉၀ က ဘာသာရပ္ေတြကို သင္ယူႏိုင္ၿပီး အ့ဲဒီထဲမွာ ကမၻာ့ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ (https://www.edx.org/)

၂။ ACADEMIC EARTH: ACADEMICEARTH.ORG

ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္ထဲမွာေတာ့ ေခတ္ေဟာင္းေခတ္သစ္ပညာရပ္ေျမာက္ျမားစြာနဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြကို ေရြးခ်ယ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ေပးထားပါတယ္။

အြန္လိုင္းဘြဲ႕ဒီဂရီေပးတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြျဖစ္တ့ဲ စာရင္းအင္းနဲ႕စီးပြားေရးေမဂ်ာေတြကေန အင္ဂ်င္းနီယားရင္း နဲ႕ တျခားလူနည္းစုသာယူၾကတ့ဲ လူ႕အမူအက်င့္ဆိုင္ရာစိတ္ပညာေတြလို ဘာသာရပ္မ်ဳိးေတြလည္း ေပးပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ နာမည္ႀကီးေက်ာင္းေတြျဖစ္တ့ဲ University of Oxford ၊ Massachusetts Institute of Technology ၊ Stanford University နဲ႕ တျခားတကၠသိုလ္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႕ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈအတိုင္းအတာကိုလုိက္ၿပီး ဒီထဲမွာ ဘာသာရပ္အားလံုးရဲ႕ ဗီြဒီယို နဲ႕ Podcasts ေတြလည္း ထားရွိေပးထားပါတယ္။ (https://academicearth.org/)

၃။ INTERNET ARCHIVE: ARCHIVE.ORG

ဘာပဲလိုလို Internet Archive က ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတ့ဲ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ျပီး မ်ားစြာေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ႀကီးေတြရဲ႕ မူရင္း learning materials ေတြအတိုင္း သိမ္းဆည္းေပးထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ American Libraries မွာရွိတ့ဲ Free ေပးထားတ့ဲစာအုပ္ေတြကို အေမရိကန္ေကာလိပ္ေတြရဲ႕ စာၾကည့္တုိက္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေတြနဲ႕ တိုက္ရိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတစ္ခုက အခေၾကးေငြမေပးရပဲ လြယ္လင့္တကူရရွိႏိုင္တ့ဲ အသိပညာရပ္ေတြကို ေပးထားတ့ဲအတြက္ အေကာင္းဆံုး၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြထဲက တစ္ခုလို႕ ေျပာလို႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက စာေပေလ့လာသင္ယူမႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ၀င္ခြင့္တို႕ ေအာင္လက္မွတ္တို႕ေတာ့ မေပးပါဘူး။ (https://archive.org/)

၄။ BIG THINK: BIGTHINK.COM

Big Think မွာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ေက်ာ္ေစာမႈရရွိထားတ့ဲ အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိပါတယ္။ ဒီကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြက ေနျပီးေတာ့ ေဆာင္းပါးေတြေရးၿပီး ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ Tutorials ေတြလုပ္ေပးပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ Content ေတြကို ၀က္ဘ္ဆိုက္ရဲ႕တည္းျဖတ္အဖြဲ႕က ျပဳျပင္ၿပီးမွ စစ္မွန္တ့ဲ learning materials ေတြကို ေက်ာင္းသားေတြကို ေပးပါတယ္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္းစီမွာ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ (Opinions) ထုတ္ထားတ့ဲအတြက္ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႕ ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို အသံုးခ်ျပီး သူတို႕ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ မတူကြဲျပားတ့ဲ အေတြးအျမင္ေတြကို ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။

ဒီ့အျပင္ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႕ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားစြာရဲ႕ အေတြးအျမင္ေတြကိုလည္း သိရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (https://bigthink.com/)

၅။ COURSERA: COURSER.ORG

ေက်ာင္းသားေတြ ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္ကိုေရာက္တယ္ဆိုတာနဲ႕ သူစိတ္၀င္စားတ့ဲ ဘာသာရပ္ေတြအမ်ားၾကီးဆီမွာ နစ္ေမ်ာသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သံုးရလြယ္ကူတ့ဲ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႕ တကၠသိုလ္ႀကီးေတြ၊ၿပီးေတာ့ မွ်ေ၀လို႕ရတ့ဲ Electronic Certificate ေပးတ့ဲ ဘာသာရပ္ေတြကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ ပါတယ္။ “ဘာသာရပ္ေတြမွာ Record ထားတ့ဲ ဗြီဒီယိုသင္ခန္းစာေတြ၊ ေအာ္တိုအမွတ္စစ္ေပးတ့ဲ စာသင္သားအခ်င္းခ်င္း ျပန္ၾကည့္လို႕ရတ့ဲ Assignments ေတြနဲ႕ Community Discussion Forums ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဘာသာရပ္တစ္ခုကို ျပီးသြားရင္ မွ်ေ၀လို႕ရတ့ဲ ေအာင္လက္မွတ္ (Electronic Certificate) ရရွိမယ္” လို႕ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ (https://www.coursera.org/)

၆။ BRIGHTSTORM: BRIGHTSTORM.COM

အထက္တန္းတက္ေနတ့ဲ စာသင္သားေတြအေနနဲ႕ Interactive Reference Websites ေတြအစား ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို သူတို႕ နားမလည္ ေသးတ့ဲ ပုစာၦေတြ၊ ဘာသာရပ္ေတြကို ျပန္ေလ့လာခ်င္တ့ဲအခါ Reference အျဖစ္ သံုးလို႕ရပါတယ္။

ဘာသာရပ္ေတြနဲ႕သက္ဆိုင္တ့ဲ ရႈပ္ေထြးတ့ဲ Technical Term ေတြကိုနားလည္ဖို႕ လြယ္ကူမွာမဟုတ္တ့ဲအတြက္ ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ေက်ာင္းသားေတြ ပုိနားလည္ေအာင္ ဖတ္စာအုပ္ေတြကို လြယ္လြယ္ေလး ျပန္ေရးထားပါတယ္။

သခ်ၤာကေန သိပၸံ၊ သမိုင္းနဲ႕ တျခားဘာသာရပ္ေတြထိ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ကိုယ့္ဘာသာစာၾကည့္တ့ဲအခါ သိပ္နားမလည္ေသးဘူးထင္ရင္ ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ၀င္ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ ေခါင္းစဥ္ေလးေတြနဲ႕ သက္သက္စီခြဲထားေပးတ့ဲအတြက္ ၾကည့္ရ လြယ္ကူပါတယ္။ (https://www.brightstorm.com/)    

၇။ COSMOLEARNING: COSMOLEARNING.COM

တျခား၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြနဲ႕ မတူတာက ဒီတစ္ခုမွာ ေက်ာင္းစာနဲ႕ပတ္သက္တာေရာ တျခားသက္ေမြးကြ်မ္းက်င္မႈ ဘာသာရပ္ေတြကိုပါ တင္ေပးထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာရပ္ေတြကို အညႊန္းအျဖစ္ ေလ့လာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေပးထားတ့ဲ ဘာသာရပ္ေပါင္း ၅၈ ခုမွာ ကိုယ္တိုင္စာရင္းသြင္းျပီး ေလ့လာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

၀က္ဘ္ဆိုက္ကို Educational Material ၊ ဘာသာရပ္မ်ားနဲ႕ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ (Documentaries) ဆိုၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာသံုးခုနဲ႕ ဖန္တီးထားပါတယ္။ ဘာသာရပ္ေတြမွာဆိုရင္ စာသင္ခန္းျပင္ပ (Extra-curricular) နဲ႕ ေက်ာင္းစာဆိုျပီး ႏွစ္ပိုင္းထပ္ပိုင္းထားပါေသးတယ္။ (https://cosmolearning.org/)

၈။ FUTURES CHANNEL: THEFUTURESCHANNEL.COM

ဒီတစ္ခုက အြန္လိုင္းေပၚတယ္တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ စာသင္သားေတြအတြက္ ပညာေရးခ်ယ္နယ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခား၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြနဲ႕ မတူတာက ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ နားလည္ရခက္တ့ဲေနရာေတြကိုပဲ သီးသန္႕ ေျဖရွင္းေဖာ္ထုတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာ/မေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး အၾကိဳက္ေတြ႕မယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုပါ။ ဥပမာ သခ်ၤာတြက္ရင္း၊ ပထ၀ီသင္ရင္း ေက်ာင္းသားေတြက “ဆရာ/မ ဒီဟာေတြက ဘာလုပ္ရမွာလဲ ဘာမွလည္းမဆိုင္ဘူး သင္ေနရတယ္” ေျပာလာရင္ ဒီမွာရွိတ့ဲ ဗီြဒီယိုေလးေတြျပျပီး ဘယ္လိုဆက္စပ္မႈရွိတယ္ ဘယ္မွာသံုးရတယ္ဆိုတာကို ေျပာျပႏိုင္ပါတယ္။ (http://thefutureschannel.com/)

၉။ HOWCAST: HOWCAST.COM

ဒီတစ္ခုကေတာ့ ဘာသာရပ္အားလံုးကို တစ္ေနရာတည္းမွာရရွိႏုိင္တ့ဲ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚကေျပာသြားတ့ဲ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြမွာ မရွိတ့ဲဘာသာရပ္ေတြေတာင္ပါပါတယ္။ ကိုယ္စပ္စုခ်င္သမွ် ဒီေပၚတယ္မွာသာ လာရွာၾကည့္ၾကည့္ပါ။ ရွာတ့ဲအခါမွာလည္း “HOW” လိုမ်ဳိး Keyword ေလးေတြနဲ႕ ရွာရလြယ္ကူပါတယ္။ (https://www.howcast.com/)

၁၀။ KHAN ACADEMY: KHANACADEMY.ORG

သူကေတာ့ အြန္လိုင္းက်ဴရွင္ (coaching) ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ဴရွင္မတက္ႏိုင္တ့ဲေက်ာင္းသားေတြ ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ေလ့လာလို႕ရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႕ ကိုယ့္ႏႈန္းေလးကိုယ္ ေလ့လာသြားႏိုင္ျပီး ကိုယ္ပိုင္ တတ္ေျမာက္မႈ report ေလးေတြေပးပါတယ္။ သာမာန္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ သင္ရတ့ဲ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္းမင္း၊ သမိုင္း၊ Art History ၊ စီးပြားေရးနဲ႕ တျခားဘာသာရပ္ေတြ ရွိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သူငယ္တန္း သင္ခန္းစာေတြကေန Calculus အထိကို တစ္ေနရာတည္းမွာ ရွာလုိ႕ရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ Content အဆင့္ျမွင့္တ့ဲအေနနဲ႕ NASA ၊ the Museum of Modern Art ၊ the California Academy of Sciences နဲ႕ Massachusetts Institute of Technology ေတြနဲ႕ ပါတနာထားပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ Content ေတြကို ဘာသာစကားေပါင္း ၃၆ မ်ဳိးနဲ႕ ဘာသာျပန္ေပးထားပါတယ္။ (https://www.khanacademy.org/)

Source: IndiaToday

Read 1226 times
Rate this articles
(1 Vote)