×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 723


Student

Tuesday, 05 June 2018

ေျပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္းပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ေျပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္းပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား google.com

ေျပတီဦး ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕သည္ ပညာသင္စရိတ္ အမွန္တကယ္လုိအပ္သူမာ်းအားလုံး ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ (၂၀၁၀) ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံပညာအထက္တနး္စာေမးပြဲကို အမွတ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေဆးတကၠသုိလ္သို႔ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ () ဦး၊ စက္မႈ တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ () ဦး၊ ဥပေဒေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ () ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၂) ဦးတုိ႔အား န၀မအႀကိမ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ပါ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

() မိမိကုိယ္တုိင္ေရးသားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္။

() အေျခခံပညာအထက္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အမွတ္စာရင္းမိတၱဴ။

() ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ မိဘႏွစ္ပါး၏ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴ။

() ကာလာပတ္စ္ပို႔ ဓာတ္ပုံ () ပုံ၊ (ဆယ္သြယ္ရန္ လိပ္စာအျပည့္အစုံႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္)

() မိဘ (သို႔) အုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ သား၊ သမီး ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း တင္ျပခ်က္။

() တကၠသုိလ္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိေၾကာင္း မိမိေနထုိင္ရာရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး၏ ေထာက္ခံစာ။

() ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္၀န္ခံခ်က္ ေရးသားရပါမည္။

(က) တစ္ႏွစ္တစ္တန္းေအာင္ျမင္ရန္ တာ၀န္ယူေၾကာင္းနွင့္ စာေမးပြဲက်ပါက ေနာင္ႏွစ္တြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိမည္ မဟုတ္သည္ကုိ သိရွိပါေၾကာင္း (သက္ဆိုင္ရာ တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ မျပည့္မီသျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ မရရွိလွ်င္လည္း စာေမးပြဲက်သည္ဟု မွတ္ယူမည္။)   

() မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ ေထာက္ပံ့မႈရယူထားျခင္းမရွိပါေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္။   

() ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း ပါတီႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္း ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္။ 

() ေျပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေဆးတကၠသုိလ္မွ ဆရာ၀န္ဘြဲ႕ရရွိပါက မိမိႏုိင္ငံအတြင္း မရွိႏြမ္းပါးေသာ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို အနည္းဆုံး () ႏွစ္ ဦးစားေပး ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဆရာ၀န္အျဖစ္ 

လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္။

()ေျပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္း”အမွတ္-၃၁၁၊ အခန္း (၁၁)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း (၃၅လမ္းေထာင့္)() ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔၊ မတုိင္မီ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။

() ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ေကာ်င္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား လစဥ္ ၁၀၀၀၀၀/-(တစ္သိန္းက်ပ္)ေထာက္ပံ့ပါမည္။ (ေက်ာင္းပိတ္ေသာလမ်ားတြင္ ၂၀၀၀၀/- (ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္) ေထာက္ပံ့ပါမည္။)

(၁၀) (၁၂) ဦးထက္ပိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း ျပင္ပအလွဴရွင္မ်ားရွိပါက ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Contact Detail

09-731213444, 09-250794440, 09-252602255

ဘာသာစကားအသစ္ေတြ သင္ယူခ်င္ေပမယ့္ သင္တန္းသြားတက္ဖို႔ အခ်ိန္မေပးနိုင္ျဖစ္ေနပါသလား။ စိတ္မပူပါနဲ႔။ sayar.com.mmတြင္ ရွာေဖြလိုက္ပါ ... သင့္ဆီတိုက္ရိုက္လာသင္ေပးနိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝျပီး ဘာသာစကားအသစ္ေတြကို သင္ၾကားေပးနိုင္မယ့္ ဆရာေတြ ရွိပါတယ္။ 

သင္ကိုယ္တိုင္က ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနပါက ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါရေစ။ အခုပဲ အခမဲ့ registerလုပ္ျပီး စတင္လုိက္ပါ။

Source; EDGE

Recommended for you - အခ်ိန္တိုအတြင္း Certificate ရရိွႏိုင္မည့္ နာမည္ႀကီးတကၠသိုလ္မွ free online course မ်ား

Read times Last modified on Wednesday, 08 January 2020 14:14
Rate this articles
(1 Vote)