အဂၤလိပ္စာေလ့လာလုိသူမ်ားရဲ႕ အက်င့္ေကာင္းမ်ား

အဂၤလိပ္စာျဖစ္ျဖစ္ ၊ ဘယ္ဘာသာစကားကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလ့လာတဲ့အခါ အစပိုင္းမွာေတာ့ ခက္ခဲမႈေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ရဲ႕ ေလ့လာသင္ယူမႈ ၊ တိုးတက္မႈ ေတြရွိဖို႕ကေတာ့ ဇြဲ ၊ လုံလႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈရွိသည့္သာမက မွန္ကန္တဲ့အက်င့္ေလးမ်ားကို လိုက္နာဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

လုိက္နာဖို႔ လိုအပ္သည့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္

၁. ေလ့လာသင္ယူေရးအတြက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ၿပီး လက္ေတြ႕ဆန္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ထားပါ။

- ေလ့လာဖုိ႔ အစီအစဥ္ခ်မွတ္တဲ့အခါ အပတ္စဥ္အခ်ိန္ဇယားကို ဆြဲၿပီး ၁ ရက္ကို ကိုယ္ပိုင္စိတ္ႀကိဳက္လုပ္မယ့္ အစီအစဥ္တစ္ခုနဲ႕ ေလ့လာခဲ့သမ်ွ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ဖို႕ review အစီအစဥ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားပါ။

- အစီအစဥ္ကို ေန႔စဥ္ သို႔မဟုတ္ အပတ္စဥ္ လုပ္ျခင္းဟာ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး မိမိရဲ႕တိုးတက္မႈကိုလည္း အလြယ္တကူ တုိင္းတာလို႕ရပါတယ္။

၂. စကားလုံးသစ္ေတြကို ျပန္ေလ့လာရလြယ္ကူေအာင္ ျပဳစုထားပါ။

- ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေလ့လာတဲ့အခါ သင္ခန္းစာေတြထဲက စကားလုံးအသစ္ေတြကို စာရင္းျပဳစုကာ မွတ္စုထားဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။

- စကားလုံးေတြမွတ္သားရာမွာ အဓိပၸာယ္နဲ႕တြဲမွတ္ရုံသက္သက္မဟုတ္ဘဲ form ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ verb form ေတြ word form ေတြအပါအ၀င္ စကားလုံးေတြရဲ႕ အသုံးျပဳပုံ usage နဲ႕ အသံထြက္ pronunciation ေတြကို တြဲမွတ္ထားသင့္ပါတယ္။

၃. မိမိရဲ႕ သင္ခန္းစာနဲ႕ self-study မွတ္စုေတြကို ျမန္ျမန္ ျပန္လွန္ေလ့လာပါ။

- သဒၵါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ၊ စကားလုံးေတြကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေလ့လာႏိုင္ဖို႕အတြက္ မိမိရဲ႕ၿပီးၿပီးသား သင္ခန္းစာေတြ ၊ self-study မွတ္စုေတြကို ပုံမွန္ျပန္လွန္ေလ့လာဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၄. တက္ၾကြမႈရွိၿပီး မိမိရဲ႕သင္ယူေလ့လာမႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈရွိပါေစ။

- စာသင္ခန္းမွာဆုိရင္ ပူးေပါင္းေလ့က်င့္မႈေတြ ရွိႏိုင္သေလာက္ ပါ၀င္ participate လုပ္ေပးပါ။

- ဆရာကသင္ေပးခဲ႕ေသာ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းနဲ႕သဒၵါေတြကို ျပန္သုံးဖို႔ စိတ္အားထက္သန္မႈရွိပါေစ။

၅. အဂၤလိပ္လို ၾကည္လို႕၊ နားေထာင္လို႕၊ ဖတ္လို႕ေကာင္းမယ့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာေတြကို ရွာေဖြပါ။

- အဂၤလိပ္စာေလ့လာေရးမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ အလုိအပ္ဆုံးကေတာ့ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အတတ္ႏို္င္ဆုံး မ်ားမ်ားဖတ္တာ ၊ နားေထာင္တာေတြ လုပ္ေပးဖို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

- သင္စိတ္၀င္စားတဲ့ တီဗြီအစီအစဥ္ ၊ ရုပ္ရွင္ပုံမွန္ၾကည့္တာ ၊ သီခ်င္းေတြ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ေတြကို ပုံမွန္နားေထာင္ျခင္း ၊ အဂၤလိပ္စာ ၊ မဂၢဇင္း ပုံမွန္ဖတ္တာမ်ိဳးေတြ လုပ္ရပါ့မယ္။

အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာတဲ့အခါမွ အေျခခံက်က် ေလ့လာလုိသူမ်ားသည္ sayar.com.mm တြင္ရွိေသာ အဂၤလိပ္စာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားနဲ႕ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။

Source: myanmar-network.net

Last modified on Friday, 30 December 2016 15:37
Rate this articles
(5 votes)
More in this category:

Leave a comment

Subscribe to our mailing list to get the updates to your email inbox.

Please wait