×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 723


Motivate

Monday, 09 October 2017

ဘြဲ႕ရ ႏွင့္ ပညာ

ဘြဲ႕ရ ႏွင့္ ပညာ google.com

ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာျပည္တြင္ဘြဲ႕ရအမ်ားစုကို “ဘြဲ႕ရပညာမတတ္”ဟူ၍ စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကသည္။ ၁၄ ႏွစ္ခန္႕အခ်ိန္ကုန္လူပမ္းၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့သူမ်ားစြာကို ဘြဲ႕ရသည့္အခါ သူတို႕ကိုဘာေၾကာင့္ ပညာမတတ္ဟု ဟူ၍ စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကသနည္း။

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပညာကိုဘယ္လိုသင္ၾကလဲ။ ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားကို ၾကည့္ရင္ သူတို႕ သည္မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္သာစာသင္သည္ကိုေတြ႕ရမည္။ ျပင္သစ္တြင္ ျပင္သစ္ဘာသာရပ္ျဖင့္ သာစာသင္သည္။ဂ်ာမနီတြင္ဂ်ာမာန္ျဖင့္စာသင္သည္။ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေကာ။ ထိုင္းတြင္ဘာသာရပ္ အားလံဳးကိုထိုင္းလိုသင္သည္။ ထိုင္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ထိုင္းလိုပင္သင္သည္။

တရုတ္တြင္လည္းထို႕အတူုျဖစ္သည္။ တရုတ္မွာတကၠသိုလ္တက္ရင္ ၉၉% ေသာေက်ာင္းေတြဟာ တရုတ္လိုပင္သင္သည္။ အင္တာနက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အားလံဳးတရုတ္လိုၾကည့္လို႕ရသည္၊ ရွာလို႕ရသည္။
ဂ်ပန္ေကာဘာထူးသလဲ။ သူတို႕တကၠသိုလမ်ားတြင္ ဂ်ပန္လိုပင္သင္သည္။ဂ်ပန္က အဂၤလိပ္လို ေရးသားထားေသာ ထြက္သမွ်စာအုပ္အားလံုးလိုလို ကိုဘာသာျပန္သည္။ ကိုးရီးယားတြင္လည္းဒီလိုပဲေပါ့။ ဒီေကာင္ေတြအဂၤလိပ္စာညံ့သည္။ အဂၤလိပ္စကားေကာင္းေကာင္း မေျပာတတ္ၾကပါ။

Recommended for you - ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွာၾကသူမ်ား

ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္တေလ လမ္းေပ်ာက္ေနသည့္အခါ လာၿပီး ေမးလွ်င္မေျဖရဲ။ ရွက္ရွက္ႏွင့္ ထြက္ေျပးၾကရသည္။ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊ ထိုင္း၊ အားလံုးအဂၤလိပ္လိုညံ့သည္။ ထိုသို႕ညံ့သည့္ အေၾကာင္းကားသူတို႕သည္ ေက်ာင္းတြင္ ဘာသာရပ္အားလံုးကို မိခင္ဘာသာစကား (mother Tongue) ျဖင့္သာသင္ယူၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူတို႕အဂၤလိပ္စာည့ံသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း သူတို႕ ဘာသာရပ္ ကိုကၽြမ္းက်င္သည္။

ဂ်ပန္သည္ တီထြင္မႈ (innovation) မ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူတို႕သည္ ကမၻာတြင္အေကာင္းဆံုးေသာ အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္သည္။ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ အဏုျမဴဗံုးအခ်ခံရ၍ ျပာပံုျဖစ္ခဲ့ ရေသာ ဂ်ပန္ခ်မ္းသာသြားသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံျဖစ္သြားသည္။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ကိုးရီးယားသည္ စၿပီးခ်မ္းသာလာပါၿပီ၊ ဆိုးလ္တြင္ အိုလံပစ္ က်င္းပသည္။ ဒီမိုကေရစီကိုျပည့္၀စြာအသံုးခ်ေနၾကသည္။ ယေန႕ေတာင္ကိုးရီးယားသည္ ကမၻာ့အဆင့္မီခ်မ္းသာတဲ့ႏီုင္ငံျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကိုးရီးယားမွထုတ္ေသာ ဆမ္ေဆာင္း ဖုန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကား မ်ားသည္ ကုိးရီးယားကိုအေျခခိုင္ေစသည္။

တရုတ္ကိုေတာ့ေျပာစရာမလိုပါ။ ယေန႕တရုတ္သည္ ကမၻာတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏီုင္ငံျဖစ္သလို ဒုတိယအခ်မ္းသာဆံုးႏီုင္ငံျဖစ္ေနေလၿပီ။ အဂၤလိပ္ စာတတ္ေသာ တရုတ္မ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခား ကျပန္လာၾကသည္။ အဂၤလိပ္စာမတတ္ေသာ တရုတ္မ်ားက ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဒီအတိုင္းပါပဲ၊ ထိုင္းကိုၾကည့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီက လူသန္းဂဏန္း မဟုတ္ရင္ေတာင္ သိန္းဂဏန္းေပါင္းမ်ားစြာ သည္ထိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။ ထိုင္းအမ်ားစုသည္အဂၤလိပ္လိုမတတ္ပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဆီအနိမ့္ဆံုးလစာကို တစ္ေန႕ ေလးေထာင္ျပည့္ေအာင္မေပးႏိုင္မီ ထိုင္းတြင္ တစ္ေသာင္းေပးသည္။ ကိုးရီးယားတြင္ ငါးေသာင္းေပးသည္။ဂ်ပန္တြင္တစ္သိန္းေပးသည္။ သူတို႕တြင္ ပညာေရးကို မိခင္ဘာသာ ျဖင့္ပင္သင္သည္။

Recommended for you - သင္က ေၾကာက္တတ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္လား ? ? ?

ဘယ္လိုစျဖစ္တာလ။ဲ ဒီအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးမိသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ကစၿပီးမူလတန္းကစလို႕အဂၤလိပ္လိုသင္ဖို႕ျပဌာန္းတယ္။၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွာ ၉ တန္း၁၀ တန္းက စေတြကိုအဂၤလိပ္လိုသင္တယ္။ GCE 'O' Level အတိုင္းသင္ဖို႕ဆံုးျဖတ္တယ္။” “ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး ေက်ာင္းေတြမွာအဂၤလိပ္လိုသင္ေတာ့တာေပါ့” “ဟုတ္ပါတယ္။ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ၊ သခ်ၤာ၊ ဇီ၀ေဗဒ အားလံူးကိုအဂရၤလိပ္လိုသင္ပါတယ္” “သူတို႕ကိုသင္တဲ့ဆရာဆရာမေတြကမူလက ဘယ္လို ဘြဲ႕ရတာလဲ” “ျမန္မာလိုပဲသင္ၿပီးဘြဲ႕ရတယ္သူတို႕အဂၤလိပ္လို သင္ဖို႕ အခက္အခဲေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႕ဟာ တစ္ေန႕ တစ္ပအိုဒ္ခ်င္းဆီ ေက်ာင္းသားေတြကိုလာဖတ္ျပတယ္၊ တတ္သအမွ် မွတ္သမွ်အဓိပၸါယ္ျပန္ေပးၾကတယ္။”

“ေက်ာင္းသားေတြသေဘာေပါက္တာေပါ့” “ေပါက္ၾကသူေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြကိုအဂၤလိပ္လိုေျဖရမယ္။ သူတို႕ျမန္မာလိုတတ္သိနားလည္ေနေပမဲ့ အဂၤလိပ္လိုပဲေျဖရမယ္ဆိုေတာ့အဂၤလိပ္လိုက်က္ရတာေပါ့” “ကိုယ့္စကားနဲ႕ကုိယ္ေရးရင္ေကာ” “ ဒါဆိုရင္ အမွတ္ေတြနည္းကုန္မွာေပါ့။ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းကျပ႒ာန္းစာအုပ္နဲ႕ ေပးတာ၊ အမွတ္နည္းရင္ သူတို႕တက္ခ်င္တဲ့တကၠသိုလ္မတက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး” “သူတို႕စာက်က္တာမမွာဘူးေပါ့” “မမွားဘူး။ ဒါေပမဲ့ စာေတြရေပမဲ့ပညာမတတ္ေတာ့ဘူး၊ သူတို႕ဟာ အေတြးဉာဏ္ေတြရွင္သန္ဖို႕ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့လို႕ပဲ”

“ဒါဆို ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘာလုပ္သင့္လဲ”
“ကုိယ့္မိခင္ဘာသာစကားနဲ႕သင္ရင္ပိုေကာင္းတာေပါ့” “တရုတ္တရုတ္လိုသင္တယ္၊ ဂ်ပန္ဂ်ပန္ လိုသင္တယ္၊ ကိုးရီးယားကိုးရီးယားလိုသင္ၾကတယ္” “သူတို႕တိုးတက္တယ္” “ကၽြန္ေတာ္တို႕ပညာေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးသေဘာထားေျပာင္းဖို႕လိုၿပီထင္တယ္ဗ်ာ” “ျမန္မာျပည္မွာျမန္မာလိုသင္တဲ့တစ္ေန႕ ဘြဲ႕ရရမရရ ပညာတတ္ေတြမ်ားျပားလာမွာပါပဲ”
Credit; ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ

[Unicode Version]

ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင်ဘွဲ့ရအများစုကို “ဘွဲ့ရပညာမတတ်”ဟူ၍ စွပ်စွဲပြောဆိုကြသည်။ ၁၄ နှစ်ခန့်အချိန်ကုန်လူပမ်းပြီး ကြိုးစားခဲ့သူများစွာကို ဘွဲ့ရသည့်အခါ သူတို့ကိုဘာကြောင့် ပညာမတတ်ဟု ဟူ၍ စွပ်စွဲပြောဆိုကြသနည်း။
လေ့လာဆန်းစစ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပညာကိုဘယ်လိုသင်ကြလဲ။ ဥရောပနိုင်ငံအများကို ကြည့်ရင် သူတို့ သည်မိခင်ဘာသာစကားဖြင့်သာစာသင်သည်ကိုတွေ့ရမည်။ ပြင်သစ်တွင် ပြင်သစ်ဘာသာရပ်ဖြင့် သာစာသင်သည်။ဂျာမနီတွင်ဂျာမာန်ဖြင့်စာသင်သည်။ အာရှနိုင်ငံများတွင်ကော။ ထိုင်းတွင်ဘာသာရပ် အားလုံးကိုထိုင်းလိုသင်သည်။ ထိုင်းတက္ကသိုလ်များတွင်ထိုင်းလိုပင်သင်သည်။
တရုတ်တွင်လည်းထို့အတူုဖြစ်သည်။ တရုတ်မှာတက္ကသိုလ်တက်ရင် ၉၉% သောကျောင်းတွေဟာ တရုတ်လိုပင်သင်သည်။ အင်တာနက်နှင့်ပတ်သက်၍ အားလုံးတရုတ်လိုကြည့်လို့ရသည်၊ ရှာလို့ရသည်။

Recommended for you - ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင် အလုပ်ခေါ်စာများနှင့် အလုပ်ရှာကြသူများ
ဂျပန်ကောဘာထူးသလဲ။ သူတို့တက္ကသိုလများတွင် ဂျပန်လိုပင်သင်သည်။ဂျပန်က အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားထားသော ထွက်သမျှစာအုပ်အားလုံးလိုလို ကိုဘာသာပြန်သည်။ ကိုးရီးယားတွင်လည်းဒီလိုပဲပေါ့။ ဒီကောင်တွေအင်္ဂလိပ်စာညံ့သည်။ အင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်း မပြောတတ်ကြပါ။
နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်တလေ လမ်းပျောက်နေသည့်အခါ လာပြီး မေးလျှင်မဖြေရဲ။ ရှက်ရှက်နှင့် ထွက်ပြေးကြရသည်။ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုးရီးယား၊ ထိုင်း၊ အားလုံးအင်္ဂလိပ်လိုညံ့သည်။ ထိုသို့ညံ့သည့် အကြောင်းကားသူတို့သည် ကျောင်းတွင် ဘာသာရပ်အားလုံးကို မိခင်ဘာသာစကား (mother Tongue) ဖြင့်သာသင်ယူကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့အင်္ဂလိပ်စာည့ံသည်မှာမှန်သော်လည်း သူတို့ ဘာသာရပ် ကိုကျွမ်းကျင်သည်။
ဂျပန်သည် တီထွင်မှု (innovation) များစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် ကမ္ဘာတွင်အကောင်းဆုံးသော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင် အဏုမြူဗုံးအချခံရ၍ ပြာပုံဖြစ်ခဲ့ ရသော ဂျပန်ချမ်းသာသွားသည်။ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံဖြစ်သွားသည်။ ၁၉၈၈ခုနှစ်လောက်တွင် ကိုးရီးယားသည် စပြီးချမ်းသာလာပါပြီ၊ ဆိုးလ်တွင် အိုလံပစ် ကျင်းပသည်။ ဒီမိုကရေစီကိုပြည့်ဝစွာအသုံးချနေကြသည်။ ယနေ့တောင်ကိုးရီးယားသည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီချမ်းသာတဲ့နီုင်ငံဖြစ်နေပါပြီ။ ကိုးရီးယားမှထုတ်သော ဆမ်ဆောင်း ဖုန်းများ၊ မော်တော်ကား များသည် ကိုးရီးယားကိုအခြေခိုင်စေသည်။
တရုတ်ကိုတော့ပြောစရာမလိုပါ။ ယနေ့တရုတ်သည် ကမ္ဘာတွင် လူဦးရေအများဆုံးနီုင်ငံဖြစ်သလို ဒုတိယအချမ်းသာဆုံးနီုင်ငံဖြစ်နေလေပြီ။ အင်္ဂလိပ် စာတတ်သော တရုတ်များ နိုင်ငံရပ်ခြား ကပြန်လာကြသည်။ အင်္ဂလိပ်စာမတတ်သော တရုတ်များက နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သည်။ ဒီအတိုင်းပါပဲ၊ ထိုင်းကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီက လူသန်းဂဏန်း မဟုတ်ရင်တောင် သိန်းဂဏန်းပေါင်းများစွာ သည်ထိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်နေကြရသည်။ ထိုင်းအများစုသည်အင်္ဂလိပ်လိုမတတ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ ဆီအနိမ့်ဆုံးလစာကို တစ်နေ့ လေးထောင်ပြည့်အောင်မပေးနိုင်မီ ထိုင်းတွင် တစ်သောင်းပေးသည်။ ကိုးရီးယားတွင် ငါးသောင်းပေးသည်။ဂျပန်တွင်တစ်သိန်းပေးသည်။ သူတို့တွင် ပညာရေးကို မိခင်ဘာသာ ဖြင့်ပင်သင်သည်။

Recommended for you - သင်က ကြောက်တတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်လား ? ? ?
ဘယ်လိုစဖြစ်တာလ။ဲ ဒီအကြောင်းကို ဆွေးနွေးမိသည်။
“ကျွန်တော်တို့ဟာ ၁၉၈၁ ခုနှစ်ကစပြီးမူလတန်းကစလို့အင်္ဂလိပ်လိုသင်ဖို့ပြဌာန်းတယ်။၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာ ၉ တန်း၁၀ တန်းက စတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုသင်တယ်။ GCE 'O' Level အတိုင်းသင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။” “မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ကျောင်းတွေမှာအင်္ဂလိပ်လိုသင်တော့တာပေါ့” “ဟုတ်ပါတယ်။ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ သချင်္ာ၊ ဇီဝဗေဒ အားလူံးကိုအဂင်္ရလိပ်လိုသင်ပါတယ်” “သူတို့ကိုသင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကမူလက ဘယ်လို ဘွဲ့ရတာလဲ” “မြန်မာလိုပဲသင်ပြီးဘွဲ့ရတယ်သူတို့အင်္ဂလိပ်လို သင်ဖို့ အခက်အခဲတွေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဟာ တစ်နေ့ တစ်ပအိုဒ်ချင်းဆီ ကျောင်းသားတွေကိုလာဖတ်ပြတယ်၊ တတ်သအမျှ မှတ်သမျှအဓိပ္ပါယ်ပြန်ပေးကြတယ်။”
 “ကျောင်းသားတွေသဘောပေါက်တာပေါ့” “ပေါက်ကြသူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖြေရမယ်။ သူတို့မြန်မာလိုတတ်သိနားလည်နေပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြေရမယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုကျက်ရတာပေါ့” “ကိုယ့်စကားနဲ့ကိုယ်ရေးရင်ကော” “ ဒါဆိုရင် အမှတ်တွေနည်းကုန်မှာပေါ့။ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းကပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်နဲ့ ပေးတာ၊ အမှတ်နည်းရင် သူတို့တက်ချင်တဲ့တက္ကသိုလ်မတက်နိုင်တော့ဘူး” “သူတို့စာကျက်တာမမှာဘူးပေါ့” “မမှားဘူး။ ဒါပေမဲ့ စာတွေရပေမဲ့ပညာမတတ်တော့ဘူး၊ သူတို့ဟာ အတွေးဉာဏ်တွေရှင်သန်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့လို့ပဲ”
“ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သင့်လဲ”
“ကိုယ့်မိခင်ဘာသာစကားနဲ့သင်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့” “တရုတ်တရုတ်လိုသင်တယ်၊ ဂျပန်ဂျပန် လိုသင်တယ်၊ ကိုးရီးယားကိုးရီးယားလိုသင်ကြတယ်” “သူတို့တိုးတက်တယ်” “ကျွန်တော်တို့ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးသဘောထားပြောင်းဖို့လိုပြီထင်တယ်ဗျာ” “မြန်မာပြည်မှာမြန်မာလိုသင်တဲ့တစ်နေ့ ဘွဲ့ရရမရရ ပညာတတ်တွေများပြားလာမှာပါပဲ”
ဒေါက်တာခင်မောင်ညို

Read times Last modified on Friday, 27 December 2019 16:09
Rate this articles
(1 Vote)